Vissza

Iskolák és a napsugárzás


Az iskolaudvar - de a bölcsőde és az óvoda udvara is - olyan hely, ahol a gyerekek kiskoruktól iskoláskoruk végéig rendszeresen, minden iskolai napon, amikor az időjárás engedi, több- kevesebb időt eltöltenek. Leginkább éppen azokban az időszakokba, amikor a Nap UV sugárzása veszélyesen erőssé válik. Így az iskolaudvar, - de az osztálykirándulások és a nyári táborok is - természetes szemléltető és gyakorló terepe lehet a napsugárzás jó és káros hatásainak megismertetésére és az utóbbiak elleni védekezés módszereinek, eszközeinek alapos elsajátítására. Sose feledkezzünk meg eközben arról, hogy a Nap nélkül elképzelhetetlen az élet, s hogy Nap „jó barátunk”. A Nap ugyanúgy süt ránk, mint eddig, de éppen az emberi tevékenység miatt a természet által kialakított védőrendszer megsérült, s ezért kell most óvatosabbnak lennünk, amikor magas az UV index.

Azért különösen nehéz ezt az óvatosságot elérni, mert a múlt század folyamán az iparilag fejlett országokban a napozás és a barna szín divattá vált, s nagyon sokan úgy gondolják, hogy a napozás minden mennyiségben hasznos az egészségre. (Ma már a bőrgyógyászok azt szeretnék elérni, hogy újra a fehér legyen a divatos szín.) Ez a tévhit legutóbbi időkig alig-alig változott meg azoktól a hírektől, amelyek néhány évtized óta az ózonréteg károsodásáról, a túlzott napozás és a lesülés veszélyeiről és ezek következményeként (más egészségkárosodások mellett) a bőr rákos megbetegedések és halálozások megdöbbentő szaporodásáról időnként megjelennek a médiában. Csak néhány országban - például Ausztráliában, ahol a legutóbbi évekig gyorsan emelkedett a bőrbetegek száma az elmúlt évtizedekben - sikerült a napozási szokások változásában komoly eredményeket elérni. Ebben fontos szerepe volt annak, hogy az iskolák - és rajtuk keresztül a tanulók, pedagógusok, szülők és az iskola fenntartói is. – bekapcsolódtak a „Biztonságos napozás” és más ehhez hasonló elnevezésű programokba. (A hasonló célú programok angol elnevezései: sun protection, sun smart, sun wise.)  

Ezekben a programokban fontos szerepet tölt be az iskolaudvar, mint egy kiváló „szemléltetőeszköz”. Csak ki kell nézni az  ablakon vagy utalni lehet rá az aktuális téma megbeszélése során. Amikor pedig az osztály kimegy az udvarra, emlékeztethetjük a tanulókat arra, hogy mire kell figyelniük.  Ilyenkor megbeszélhetjük velük azt is, hogy most éppen kell-e védekeznünk, és ha igen, akkor hogyan tegyük azt.

Az udvar egy napsütötte sarkában, - vagy egy tábor területén – egy egyszerű napóraszerű szerkezetet állíthatunk fel: egy rögzített pálcikát, egy köréje húzott – vele azonos sugarú – félkörrel. Azt is megfigyelhetjük rajta, hogy a nap melyik óráiban és az év melyik szakaszaiban lesz a „mutató” árnyéka rövidebb, mint maga a mutató. Így láthatóvá tehető, hogy pl. Budapesten / a nyári időszámítás szerint / a Nap kb. ¾ 1-kor delel, és mutatónk árnyéka a tavaszi napéjegyenlőség utáni napokban válik először rövidebbé ebben az időpontban, mint a mutató hossza, majd itt az árnyék lassan tovább rövidül és a körön belüli  tartózkodási  ideje mindkét irányban fokozatosan bővül.  Megkérhetünk néhány tanulót, hogy a megfigyelést és az adatok feljegyzését a nyár folyamán otthon is folytassák, s majd szeptemberben beszámolnak eredményeikről. Így számukra a napforduló környéki változás is láthatóvá válik, s az is, hogy ekkor az árnyék kb. 10 órától 4 óráig rövid, ami az UV sugárzás veszélyességét tanúsítja. 

Minden iskolaudvar más és más, de közös bennük, hogy közvetlenül éri őket a napsugárzás, és ezzel együtt a láthatatlan UV sugárzás is. Az iskolaudvaron bemutathatjuk a sugarak beesési irányának és szögének a nap folyamán végbemenő változását, az árnyékok rövidülését, majd hosszabbodását.  A napsugarak segítségével érzékeltethetjük a szórt és visszatükröződő sugárzás jelenségét és ehhez jól kapcsolható annak tudatosítása, hogy ez az UV sugarak esetében még sokkal intenzívebben,- bár nem láthatóan – érvényesül.

Amikor a tanulók már alapvető általános ismereteket szereztek a nap láthatatlan UV sugárzásáról, annak hasznos és káros hatásairól, akkor az utóbbiak elleni védekezés konkrét módjait és eszközeit a biztonságos napozáshoz vezető lépéseket megismertetjük velük az oktatási segédanyagok, „kísérletek” részben összegyűjtött ötletek, javaslatok segítségével.

A szülők megnyerésével a biztonságos napozás szabályainak alkalmazása sokkal könnyebben elérhető. Ezért az ő tájékoztatásuk az UV sugárzásának veszélyeiről, káros hatásairól, és arról, hogy ők maguk mit tehetnek, a siker egyik kulcskérdése.

Ugyancsak fontos kulcskérdés a tantestület, / sőt az iskola minden dolgozójának / a tájékoztatása is. Az is lehetséges, hogy nem az egész iskola, hanem először csak egy-egy osztály - ahol azt az osztályfőnök, vagy valamelyik más tanár ezt fontosnak tartja – kezdi el alkalmazni a biztonságos napozás szabályait.


Vissza
Vissza

A „Biztonságos napozás” szabályai az iskolában

 

„Ne maradjunk az iskola udvarán a déli órákban!” Amikor az UV sugárzás a legerősebb, a legegyszerűbb és legbiztonságosabb az iskola épületébe vagy árnyékos helyre vinni a diákokat. 

„ A dél felé nyíló ablakokat a déli órákban ne nyissuk ki!”  Így gyakorlatilag teljesen védve vagyunk, mert a tiszta ablaküveg az UV sugarak nagy részét visszaveri. Ebből is látszik, hogy a Nap sugarainak különböző tartományai másképp viselkednek: a hősugarak nagy része áthatol az üvegen, a látható fény is alig veszít erejéből, az UV sugárzás nagy része viszont „visszapattan” az üvegről. (Nagy melegben a függöny is sokat segít.)

A „Hacsak lehet, ne tartózkodj a tűző napon!”  felszólítás komolyságát az iskola tanári kara is demonstrálhatja a tanulók és szülők előtt, ha szabadtéri, eddig kora délután tartott rendezvényeit – sportversenyek, ünnepségek stb. - akkor tartja meg, amikor az UV index alacsony értéket mutat.

„Kirándulások, táborok szervezésénél figyeljünk az UV előrejelzésekre!”  Ez az adat ma már hasonlóan fontos egy szabadtéri program szervezésénél, mint a hőmérséklet vagy az, hogy esik-e az eső.  Nyári táborokban és különösen vízitúrák szervezésénél figyeljünk a biztonságos napozás szabályainak betartására. Az egész országra szóló előrejelzés - úgynevezett UV térkép - a nyári hónapokban megtekinthető a honlapunkon: www.napsugarzas.hu

Fa árnyékában

A „Keress árnyékot!” felhívás a meglévő árnyékos helyek felé irányítja figyelmünket. Az árnyék véd az UV sugárzás káros hatásai ellen, de teljesen nem tudja azokat kiszűrni az atmoszférában szétszóródott és a környezet különböző felületeiről visszaverődő sugarak miatt.. (Figyeljünk arra is, hogy az árnyékok is különbözőek, s így védelmező erejük is eltérő.) Az iskolaudvar felszíne és a környező házak napsütötte oldalai jelentős erejű UV sugármennyiséget verhetnek vissza.  Például az aszfalt-, cement- és betontalajról 5-12%, a száraz sóderról, homokról 15-18 %, közeli fodrozódó vízfelületről 8-13 % UV sugár verődhet vissza. Világos színű házfalakról ezeknél is több, amit az ablakaik üvegének 80-90 %-os UV sugár visszaverése is fokozhat. Ezért, ha hosszabb időt, - egy, vagy több órát - töltünk árnyékos helyen, ne vegyük le a napszemüveget, a többi „védőruhát”, mert ennyi idő alatt ezek a „kósza” UV sugarak is ártalmasak. 

„Építsünk árnyékolókat és ültessünk fákat!” Ennek fontossága miatt erről részletesebben is írunk.


Vissza
Vissza

Árnyék az iskolaudvarban


Fa árnyékában

A külföldi felmérések azt jelzik, az iskolaudvarokon áltatában kevés az árnyékos terület. A közeli magas házfalak és fák adnak némi árnyékot.  Ezért az utóbbi években a biztonságos napozásra törekvő országokban egyre nagyobb az igény az iskolaudvarok árnyékolókkal való ellátására. Az iskolaudvarok árnyékolásának fontosságára utal az is, hogy az Egyesült Államokban összeállítottak és kiadták, és az Interneten is hozzáférhetővé tették, az „Árnyéktervezés amerikai iskolák számára”  ( Shade Plenning for  American Schools ) című kézikönyvet. Ezen kívül számos egészségvédő szervezet együttműködésével, megszervezték a megvalósításban segítő tanácsadó, információs és támogató hálózatot is. 

Néhány javaslat az iskolaudvar árnyékosabbá tételére: 

Első lépés a helyzetfelmérés: 

  • Milyen árnyékok találhatók az iskolaudvaron és az iskola más szabadtéri részein?
  • Mi adja az árnyékot?
  • Milyen terjedelmű és milyen „védőerejű” a (hasznos) árnyék az intenzív UV sugárzás óráiban?
  • Mikor és milyen mértékben, milyen tevékenységekre használják fel az iskola tanulói és tanárai? Ha nem használják, miért nem?
  • Lehetne-e még másra is hasznosítani?
  • Milyen célokra lenne még szükség árnyékra? (Például tanulás, játék, összejövetel, testnevelés, sportpálya, szülőknek várakozóhely…)
  • Hány tanuló szokott általában déltájban az udvar napos részein tartózkodni?
 

Ehhez a felméréshez az általános iskola felsősei, illetve a középiskolások közül is bizonyára lennének önként, vagy felkérésre vállalkozó résztvevők. A felmérés eredményeit érdemes tájékoztatni a tanári kar tagjait és a tanulókat is.

 

Ezután beszéljük meg. hogyan lehetne jobban hasznosítani a meglévő árnyékos helyeket, vonzóbbá tenni az ott tartózkodást.  Például. a kopár északi házfalat, amely jókora árnyékot ad, de senki sem szeret odamenni, élénk színekkel kellene átfesteni. (Színes, mókás ábrákkal.) Előtte pedig padokat és ping-pong asztalt lehetne elhelyezni. 

Az iskolaudvar árnyékolásának lehetőségeit négy csoportba szokták sorolni: 

Fa árnyékában

  • természetes árnyék / főleg  fák, de bokrok, lugasszerű kúszónövények is, /
  • szilárd, állandó tetejű pavilonok; széles verandák
  • állandó állványzat tetejére kifeszített ( UV sugárvédő ) sötétszínű, sűrűn szőtt ponyva, amely a téli félévben egyszerűen leszerelhető. (Hasonló megoldás veranda esetén is szóba jöhet);
  • néhol javasolják a kisebb méretű, és mozgatható, mobil árnyékolási megoldásokat is, egy-egy asztal fölé napernyőt, vagy baldachin-szerű, négy rúdra álló, mozgatható ponyvatetőt. (Ilyeneket kirándulásra is el lehet vinni.)
 

Ezek némelyike idő- és pénzigényes megoldás, ezért alaposan előkészítés után válasszuk ki azt/azokat, amelyeket meg tudjuk valósítani. Egy jó ötlet felvetése növelheti az érdeklődést az ügy egésze iránt. Egy jó megoldás pedig „feldobhatja” az iskolaudvart és az iskola presztízsét is emelheti. 


Vissza
Vissza

Bőrünk védelme az iskolában


Saját UV- védelmi rendszerünk, a bőrünk, elé kettős védő- vonalat állíthatunk segítségül. Eddig a „külső” védő – vonalról (az épületekről és az árnyékról) írtunk. 

A „belső” védelmi rendszer közvetlenül a bőrünk előtt hivatott megállítani, megtörni a saját természet adta UV – védő képességünket meghaladó erejű UV – sugarak rohamozását. Négy összetartozó, szoros munkamegosztásban együttműködő elemből építhetjük fel ezt a védőrendszert úgy, hogy a segítségükkel a biztonságos napozás örömeit az egészségkárosodás veszélyétől való félelem nélkül élvezhessük.  Ezek a következők:

  • a bőrfelületünk túlnyomó részét / törzsünket, karunkat, lábunkat / takaró öltözék,
  • a fejünk legérzékenyebb és legveszélyeztetettebb részeit védő kalap vagy sapka,
  • a szemünk fényét külön is védelmező napszemüveg,
  • a még itt-ott ezek után is védtelenül maradt bőrfelületek  védelmezésére  „bevethető” napolaj.
 

Milyennek kell lennie az  UV sugárkárok ellen védő öltözéknek ?

  • Készüljön sűrűn szőtt anyagból (amin a nap felé fordítva, nem lehet átlátni), de bő szabású, - lenge, szellős – legyen.
  • Az ingujj, nadrág, szoknya legyen legalább félhosszú, hogy könyökig, illetve térdig fedje a kart, a lábat.
  • Az ing, a póló ne legyen se elől, se hátul kivágott, nyaka a keresztcsont feletti részig zárt legyen.

A fej fedésére a biztonságos napozást szorgalmazó szervezetek, mozgalmak világszerte 

három kalap, illetve sapka típust javasolnak. Velük szemben fő követelmények:

  • Nyújtsanak védelmet az arcnak, szemnek, homloknak, fülnek és a tarkónak,
  • Olyan sűrűn szőtt anyagból készüljenek, amelyen nem hatol át az UV sugárzás.

(Baseball típusú, vagy más ellenzős sapkák ebből a szempontból nem jók. De ha valakinél csak ilyen van, akkor erős napsütés idején a védő hatását növelheti, ha a szemellenzőt a közvetlen napsugárzás felőli oldal védelmére fordítja, vagy ha a sapkát egy kendővel „egészíti .ki”. 

A fej védelmére javasolt kalapok, sapkák:

  • Széles karimájú kalap: a karima szélessége legyen
   • 10 éves kortól legalább 7,5 cm,
   • kisiskolás korú gyermekeknek legalább 6 cm,
   • Légionárius sapka

   • 4-6 éveseknek is legkevesebb 5 cm.
  • Vászonkalap, mély felsőrésszel és legalább 6 cm széles karimával rendelkezzen, hogy az arcot, fület, tarkót takarja. / Óvodás korúaknak is legalább 5 cm-es karima ajánlott.
  • Légionárius sapka: az árnyékoló oldalsó rész közvetlenül a szemellenző végeinél kezdődjék, hogy az arc oldalait is védje.

Mindhárom fejfedőt úgy kell helyesen viselni (legalábbis magas  UV index esetén), hogy jól  ráhúzzuk  a fejünkre: minél mélyebbre kerül a karima, a szemellenző annál jobban véd. 

A szem megkülönböztetett védelmet igényel, mert az erős, vagy tartós UV sugárzásnak többféle károsodását is okozhat. (Szaruhártya gyulladás, hóvakság, bedagadás és látási nehézségek, illetve szürke hályog, a kötőszövet rákja, a szempilla és szem körüli bőr rákja, stb.) De azért is, mert az arc többi részét kielégítően védő más eszközök a szem esetében nem, vagy csak erős korlátokkal érvényesülnek.  Mivel szemünk használatára kinti/szabadban mozgásunk során mindig szükségünk van, az UV sugárzásnak olyan tartósan ki lehet téve, hogy külön védelme még egyébként károsnak nem minősülő erejű / 3-4 UV indexű / sugárzásnál is indokolt.

Ilyen napszemüveg jellemzői:

   A kalap és a napszemüveg

  • 100 % védelmet adjon az UVA és UVB sugárzás ellen egyaránt (Szemüveg vásárlásánál különösen figyeljünk erre!)
  • Hajlékony keretű, arcunkhoz közel álló legyen és lehetőleg minél bőrfelületnek adjon árnyékot.
  • A kalap és a napszemüveg rendszeres használatának fontosságáról nehéz meggyőzni a tanulókat, de még inkább szüleiket és a tanári kart. Ezért ezt a témát jó példák bemutatásával vessük fel minden lehetséges alkalommal.

A konkrét, - diákoknak, szülőknek szóló javaslat megfogalmazása előtt érdeklődjünk a lehetséges beszerzési forrásokról és az árakról, esetleg arról is, nagyobb tétel esetén kapható-e engedmény, illetve van-e erre a nyilvánvalóan közhasznú célra pályázati, alapítványi forrás. (Különösen szegényebb körzetekben lehet ez fontos kérdés. ) 

Ha javaslatunk a szülők egy részénél érezhetően ellenkezést váltana ki, az egységes, egyidejű bevezetést semmiképp sem érdemes erőltetni. Az indulás jó jele, ha akár csak egy osztály fele-harmada az UV sugárveszélyes nyár eleji, vagy nyárvégi  hónapban - mely még a tanítási időszakhoz tartozik - kalapban, esetleg napszemüvegben jön az iskolába.(A mellékletben található a szülőknek küldhető levél egy változata, amelynek felhasználásával az iskolák elkészíthetik saját, a helyi sajátosságokat is figyelembe vevő levelüket.) 

A kalap – az iskolai biztonságos napozás kérdéseivel foglakozó több külföldi honlap beszámolói szerint – nemcsak véd, hanem bajt is okozhat. A gyerekek szívesen felpróbálják, cserélgetik egymás sapkáját, és ez - nemcsak a legszegényebb országokban és iskolákban! - nem egyszer a fejtetű terjesztője lett. Ennek mindenképpen elejét kell venni: főleg a szülőkkel, de a tanulókkal is legjobb a kérdést előre felvetni, hogy közösen kialakított megoldást találjunk a veszély megelőzésére. / pl. a kalap „viselje” tulajdonosának a nevét, és kérjük meg az osztály minden tagját és / vagy az udvaron ügyelő tanárt, hogy az ilyen csereberélést akadályozzák meg. 

A napolaj kifejezetten hézagpótló eszköze az UV sugárzás elleni védekezésnek. Önmagában semmiképp sem elegendő! A napolaj sohasem ad teljes védelmet, emellett kellő hatékonyságú alkalmazása állandó figyelmet, naponta többszöri ismételt, gondos megújító alkalmazást igényel. Az előforduló letörlés, lemosás tovább gyöngítheti védő hatását. 

Szerepe mégis fontos, mert az eddig tárgyalt módok és eszközök a legjobbak ugyan bőrünk védelmére, de együtt sem képesek lefedni testünk teljes bőrfelületét. Ezekre a kimaradt bőrrészekre – főként a kéznek, alsó karnak, lábszárnak, lábfejnek, arcnak - a kellő védelmére szolgál a napolaj, feltéve, hogy

  • minőségi jellemzői erre alkalmasak, és
  • mindig a helyes alkalmazás szabályai szerint használjuk.
 

Milyen napolajat válasszunk:

  • széles spektrumú UV sugárvédelmet adjon / azaz: az UVA és UVB sugarakat is szűrje ki /,
  • UV sugárvédelmi tényezője legalább SPF 15 legyen, (Ez 90 % - os védelmet jelent. – Olyan napolaj nem létezik, amelyik 100 % védelmet adna !)
  • legyen vízálló,
  • érvényességi ideje hosszú legyen ( várható elhasználásánál lényegesen hosszabb),
  • érzékeny bőrűek válasszanak kisgyerekeknek ajánlott típust,
 

Igen lényeges, helyesen használjuk – e:

  • A védendő bőrfelületeket már legalább 15-20 perccel a napfényre való kimenetel előtt kenjük be jól napolajjal.  Mielőtt kilépünk a szabadba, kenjünk rá még egy réteget rögtön. (Főleg, ha több órát fogunk kint tölteni.)
  • Mindig elég bőkezűen használjuk, és ügyeljünk arra, hogy a védeni kívánt bőrfelület minden része lehetőleg azonos mértékű fedőréteget kapjon.
  • Soha se dörzsöljük be a napolajat a bőrbe! Arra való, hogy ne engedje be az UV sugarakat bőrünkbe. Mindig tiszta, száraz bőrre kenjük!
  • Ha kint vagyunk az udvaron, vagy más szabad téren, legalább kétóránként meg kell újítani a napolaj alkalmazását. Ha időközben lemosódott, letörlődött vagy leizzadtuk, akkor gyakrabban is!
  • És ne feledjük: a napolajozás nem ad „jogosítványt” arra, hogy a tűző napon töltött időt meghosszabbítsuk!
 

A napolaj használata jóval több odafigyelést és időráfordítást igényel, mint a biztonságos napozás többi eszköze együttvéve. Ajánlatos erre minden érdekelt - a tanulók, szülők, pedagógusok - figyelmét nyomatékosan és ismételten felhívni. Tényleges iskolai alkalmazását pedig csak azoknál a tanulóknál engedjük meg, akiknek szülei ezt igénylik, illetve ehhez hozzájárulásukat adják. Az ilyen tanulókat ezután külön figyelemmel kell kísérni, főleg a kezdeti szakaszba, hogy a helyes használatot megszokják, a napolaj tégelyét jól zárják le és egy meghatározott helyen tárolják. Ha az „első fecskékre” udvari tartózkodásuk alatt is gondot fordítunk, és a helyes napolaj használatra rászoktatjuk, később jó segítőkké lehetnek abban, ha további vállalkozók jelentkeznekHa a napozás ártalmairól és a biztonságos napozásról beszélünk, nem hallgathatunk a mesterséges napozásról sem, - még ha ez nem iskolán belüli lehetőség is. A tanulókat és szüleiket is tájékoztassuk arról, hogy a szolárium ugyanolyan láthatatlan UV sugarakkal támadja bőrünk épségét, mint a napsugárzás. 


Vissza
Vissza

Az UV indexről az iskoláknak


A Nap UV indexe a Napból jövő ultraibolya sugárzás földfelszínre érkező intenzitását jelző érték. Ez az érték térben és időben számos tényezőtől függően, tág határok között változik. Ezért előrejelzési módszerének kidolgozása bonyolult feladat volt, melyben több nemzetközi tudományos szervezet működött közre. Az UV index skála szerkezetét, az index-értékek kiszámításának és közzétételének szabályait a Meteorológiai Világszervezet útmutatója írja elő. 

Az UV index fő célja, hogy az embereket figyelmeztesse és emlékeztesse, mikor és hogyan védjék magukat a Nap UV sugarainak való túlzott kitettség veszélyei, egészségkárosító hatásai ellen. (Ahhoz hasonló eszközként, mint a hőmérő a hőmérsékletre nézve.) 

A számos országban - rendszerint a napi meteorológiai előrejelzéshez kapcsoltan - naponta közölt UV index egy előrejelzés az UV sugárzás szintjére a Nap delelésekor.

Magyarországon a nyári hónapokban az Országos Meteorológiai Szolgálat által készített UV – térkép - amely az egész országra kiszámított értékek alapján készül, s amely a másnapra vonatkozó előrejelzéseket mutatja, - megtekinthető a www.napsugarzas.hu honlapon.

Minél magasabb az UV index értéke, annál nagyobb a veszélye, hogy bőrünk és szemünk rövidebb idő alatt károsodhat. Minél többször hívjuk fel a tanulók figyelmét az  UV index előrejelzésére, és arra, hogy annak helyes alkalmazását - az indexben figyelembe nem vett helyi növelő, vagy csökkentő tényezőkre is tekintettel – begyakorolják. 

Az UV index előrejelzés számítása tekintetbe veszi a földfelszínre érő UV sugárzás erősségét befolyásoló minden olyan tényezőt, mely egyértelműen meghatározható, vagy eléggé megbízhatóan prognosztizálható:

 

Használjuk az iskolaudvart rendszeresen a felhőzet közös tanulmányozására, és beszéljük meg a tanulókkal, hogy ez hogyan módosítja az UV indexet.  

Az UV index értelmezéséhez, alkalmazásához kapcsolódva mondjuk el a tanulóknak azt is, hogy bőrtípusok szerint eltérő az UV érzékenységük. A tanulókkal közösen próbáljuk meg mindegyikükét besorolni a rá jellemző bőrtípushoz és az érzékeny, sérülékeny bőrtípusba tartozókra fordítsunk külön figyelmet.

Nyomatékosan fel kell hívni a figyelmet arra, hogy amikor a biztonságos napozásról, annak különböző UV sugárzási feltételek közötti szükségességértől, eszközeiről és módjairól beszéltünk, akkor a közepes (II.) bőrtípusba tartozókra érvényes szabályokat szoktuk megfogalmazni. 

Az érzékenyebb (I.) bőrtípusba tartozóknak, valamint a kisgyermekeknek a bőre ennél több védelmet igényel. A közepesnél sötétebb bőrűek (akiknek természetes módon sötétebb a bőrük színe) az átlagosnál több UV sugárzást is elbírnak, - de nagyon veszélyes lehet, ha elbízzák magukat. Náluk a kellő óvintézkedések kerülésének hosszabb lappangás után, de súlyosabb egészségkárosodás lehet az eredmény. A honlapon megtalálható táblázat és ábra szemlélteti azt, hogy hogyan kell az UV index értékeket értelmezni eltérő bőrtípusba tartozók esetében. 

Az iskolaudvar az UV index, a bőrtípus-eltérések kezelési módjára, és ennek gyakorlati alkalmazására sok jó alkalmat kínálhat. Különösen jó alkalom lehet az egymásra figyelés, szolidaritás gyakorlására is: figyeljünk azokra a társainkra, és a fiatalabb / l2 évesig / gyermekekre, akiknek a bőre érzékenyebb, hamarabb és súlyosabban leéghet. Figyelmeztessük őket barátian, találjunk nekik jól árnyékolt helyet, segítsünk helyesen alkalmazni a védekezés eszközeit. 

A nyári szünethez közeledve, mondjuk el a tanulóknak és szüleiknek, hogy a szünidőben, ha lehet, még fontosabb a biztonságos napozás szabályainak betartása, mert ilyenkor a legerősebb UV sugárzás, és nyáron a gyerekek, a fiatalok sok időt töltenek a szabadban. Külföldön járva pedig ne feledkezzenek meg arról, hogy  a tőlünk délre fekvő országokban a déli  órákban az  UV index értéke a hazai  / maximum  8 körüli / értékeket több fokozattal is túllépheti . Különösen óvatosaknak kell lenniük azoknak, akik tóparton, vagy tengerparton nyaralnak majd: a hullámzó, fodrozódó nagy vízfelületről az UV sugarak nagy része visszatükröződik, és a Napból közvetlenül érkező UV sugárzás erejét ezzel akár több fokozattal is megnövelheti. 

Magyarországon is várható az UV sugárzás fokozódása a következő években.  Ha talán a maximális értékek lényeges emelkedése nem is várható, de az éghajlat változás fő tendenciája nálunk éppen a felhőtlen, aszályos, zavartalanul tűző napsütéses időszakok gyakoribbá és hosszabbá válása. Ez pedig azt is jelenti, hogy az eddigihez képest, az eddigi, néhány napra, esetleg egy-két hétre korlátozódó UV maximumok napjainak megtöbbszöröződésére, ezzel együtt az UV sugárzás egészségi kockázatainak is növekedésére kell számítani. 


Vissza
Vissza

Régi és külföldi szokások


Ki ne tudná pedig, hogy Arany János szerint, amikor „Ég a napmelegtől a kopár szik sarja”, akkor a dolgok természetes rendje, hogy

            „Boglyák hűvösében tíz- tizenkét  szolga

            Horkol, mintha legjobb rendjén menne dolga”?

A költő inkább azon csodálkozik el, hogy „meddig a szem ellát” egyetlen egy legény mégis talpon van:

            „Szép öcsém, miért állsz ott a nap tűzében?

            Ládd a többi horkol boglya hűvösében”…. 

A természet közelibb  életet élő, szabadban dolgozó emberek számára  hazánkban is az volt az élet rendje, hogy  az évnek azon szakaszában, amikor délkörüli  órák tűző napsugara egészségkárosító hatású,  el kell menekülni, bújni előle, - és ezen semmilyen földesúr,  ispán, pallér, munkavezető  nem ütközött meg / maga is ezt tette /. Előrelátóan – vagy ahol erre nem volt mód, találékonyan, -  gondoskodtak róla, hogy legyen kellő  árnyékuk, ahol nyugodtan elfogyaszthatják ebédjüket és utána egy jót szundítsanak. / kb. Addig, míg árnyékuk megint olyan hosszú nem lesz, mint ők maguk./ Erre a célra a nagy gabonatáblákban elszórt facsoportok, patakpartokon bokros, fás növényzetsáv, máshol árnyékadó módon „épített” boglyák, vagy éppen „üresen, vagy félig rakottan nagy szénás szekerek”, kubikosoknak a kihordott föld talicskával megtoldott dombjának árnyéka is jól szolgált. 

És mit látunk még ma is, pl. a mediterrán országokban?  A nyári hónapokban déltájban még a nagyvárosok utcái is hosszú órákra néptelenné válnak / legfeljebb elszánt látványhajszoló külföldi turisták és néhány - miattuk nyitva tartó bolt - mutatnak életjeleket. /A helyiek ilyenkor otthonukba húzódva sziesztáznak, hogy később a lefelé bukó nap enyhülő sugárzásában, majd a késő éjszakába nyúlóan annál több élettel töltsék meg az utcákat, tereket, üzleteket. 

De érdemes megfigyelni a szabadban élő, dolgozó emberek öltözékét is: szántó-vetőkét, aratókét, szőlőben dolgozókét, csordákat terelő juhászokét, csikósokét, pásztorokét….

A legtöbben déltáji napsütésben is – sőt akkor biztosan! – fejükön tartják a mindig széles karimájú  /lehetőleg  egész fejüket, főleg  homlokukat, szemüket, füleiket, tarkójukat beárnyékoló / kalapjukat, és egész törzsüket, karjukat, lábukat borító - lenge bő ujjú, bőszárú ingüket, nadrágjukat /bőgatyájukat /, akármelyik meleg, napos táján a világnak - prériken, pampákon, kínai rizsföldeken, avagy a magyar alföldi tájakon egyaránt. 

Nem véletlen és nem is valamilyen büntetési forma az sem, hogy a francia idegenlégiósokat a filmeken mindig teljes öltözékben és fejükön a jellegzetes „légiós sapkával” látjuk, és az sem, hogy ez a légiós sapka a mai biztonságos napozók számára ajánlott fejfedő lett. 

Figyeljük meg a nálunk sokkal forróbb nyarú, Baktérítő körül élő népek jellegzetes ruházatát is: beduinok, arabok, ortodox zsidók… hagyományos – ma is viselt - öltözéke szinte teljesen beburkolja testük bőrfelületét, pedig amikor ezek a szokások kialakultak még az ózonréteg nem vékonyodott el.

A biztonságos napozásért induló programok célkitűzése az egészség védelme mellett az is, hogy segítsen abban, hogy szokásaink kialakításánál az eddigieknél jobban figyeljünk a természet ritmusára és a természet üzeneteire. 
Az "Iskoláknak" szóló összeállítást Antal Z. László készítette, a felsorolt országokban és a WHO - nál már évek ezelőtt kidolgozott és működő hasonló programok és a hazai tapasztalatai alapján. Ezeken az oldalakon további részleteket olvashatunk az iskolai (és más) programokról, amelyek újabb ötleteket adhatnak a hazai programok kidolgozásához és továbbfejlesztéséhez. 
 
 

WHO: Sun Protection   www.who.int/uv/sun_protection/en/

Ausztrália: SunSmart www.sunsmart.com.au/

Egyesült Államok: Sunwise www.epa.gov/sunwise/

Egyesült Királyság: SunSmart http://info.cancerresearchuk.org/healthyliving/sunsmart/

Új-Zéland: SunSmart www.sunsmart.org.nz/

 

Vissza
Vissza

Levél-tervezet az iskolaigazgatók részére

Kedves Szülők !

Kedves Gondviselők ! 
 

Közeledik a nyár és ilyenkor örömet, felüdülést keresve, vagy az elvégzendő munkák miatt több időt töltünk a szabadban.  A nyár sok lehetőséget kínál az egészségünk szempontjából fontos kirándulásokra, sportolásra és a vízpartokon történő pihenésre, szórakozásra is. Az erős napsugárzás azonban veszélyeket is rejt magában - különösen az ózonréteg elvékonyodása óta. Ezért indította el a Magyar Vöröskereszt és a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézete a „Biztonságos napozás” elnevezésű programját, melynek célja a megnövekedett ultraibolya (UV) sugárzások miatt kialakuló betegségek (elsősorban bőr- és szembetegségek) megelőzésére. 

Kérem, hogy ismerje meg a biztonságos napozás szabályait, és gyermeke és saját egészsége megóvása érdekében alkalmazza is azokat. Amennyiben minderről részletesebben is tájékozódni kíván, akkor tekintse meg a csak ezzel a kérdéssel foglalkozó honlapunkat (www.napsugarzas.hu). Itt megtalálja az UV sugárzás másnapra várható és a pillanatnyi értékét, a sugárzás egészségünkre és a gyermekeink egészségére gyakorolt hatásait és a védekezés lehetőségeit is. 

Ha figyelünk a hazai és nemzetközi szakemberek által kidolgozott tanácsokra, akkor továbbra is gondtalanul élvezhetjük a nyár örömeit. 
 

Kellemes nyarat kívánok Önnek és az egész családjának. 
 

                                          Üdvözlettel:

Budapest,  2007.  május 
 

                                          Igazgató/ osztályfőnök


Vissza
A Magyar Vöröskereszt és az MTA Szociológia Kutatóintézetének közös egészségvédő programja iskolák számára
Beharangozó Napsugárzás Tesztkérdések Kisérletek Iskolaudvar Irodalom Letöltések 1. fejezet 2. fejezet 3. fejezet 4. fejezet 5. fejezet 6. fejezet 7. fejezet Tesztkérdések 1 Tesztkérdések 2 Tesztkérdések 3 Tesztkérdések 4 Tesztkérdések 5 Tesztkérdések 6 Kisérletek 1 Kisérletek 2 Kisérletek 3 Kisérletek 4 Kisérletek 5 Kisérletek 6 Kisérletek 7