5. Milyen bõrtípusba tartóztok, és miért gazdálkodjatok okosan a naptõkétekkel?

Rendrakás a bőrtípusok között

Bőrtípusok

Faktorkereső játék

Gazdálkodjatok okosan!

Mennyi időt töltünk a Napon?

Vissza

5. Milyen bõrtípusba tartóztok, és miért gazdálkodjatok okosan a naptõkétekkel?

Feladat neve:

Rendrakás a bõrtípusok között

Korosztály:

9 - 14 éves

Szükséges eszközök:

Feladatlap és íróeszköz/párok

Idõkeret:

12 perc

Leírás - megvalósítás:

Magyarázzuk el a gyerekeknek, hogy a bõrük alapszíne, szeplõsödésre való hajlama, szemük és hajuk színe alapján meghatározható az, hogy milyen mértékben érzékenyek a napsugárzásra, illetve az is, hogy mennyi ideig tartózkodhatnak a Napon a leégés veszélye nélkül. Bõrtípusuk ismerete segít a megfelelõ védekezés kialakításában. A szakértõk hat bõrtípust különböztetnek meg. Közép-Európában, így Magyarországon is ebbõl az elsõ négy típus fordul elõ.

Kérjük meg a gyerekeket, hogy alakítsanak munkapárokat, majd osszuk ki a feladatlapokat! A feladatlapon a négy bõrtípus jellemzõ tulajdonságai vannak teljesen összekeverve. A feladat az, hogy a fekete vonalak mentén vágják ki a tulajdonságokat, majd a helyes sorrendben helyezzék vissza azokat a megfelelõ helyre. A páros munka, azaz a rendrakás után a feladatot közösen ellenõrizzük, majd rögzítésként ragasszák be a gyerekek a különbözõ bõrtípusokra jellemzõ tulajdonságokat helyes sorrendben a füzetükbe!

Ezt követõen beszéljük meg, hogy ki melyik bõrtípusba tartozik! Általános szabály az, hogy minél világosabb a bõrük színe, annál nagyobb veszélyt jelent számukra az UV-sugárzás, ezért a javasolt tanácsok betartása különösen indokolt!

A feladat megvalósítása során a bõrtípusok meghatározásán, azaz az alkalmazáson túl a rendszerezés segít az elsajátítottak még alaposabb, absztraktív feldolgozásában, rögzítésében.

Feladatlap:

Vágjátok ki a fekete vonal mentén a négy bõrtípusra jellemzõ tulajdonságokat, majd helyezzétek vissza azokat a megfelelõ helyekre! Ha leellenõriztétek a feladatlap megoldását, ragasszátok be a tulajdonságokat helyes sorrendben a füzetetekbe!

 

Jellegzetességek I. bõrtípus II. bõrtípus III.bõrtípus IV. bõrtípus
Bõr Nincsenek Kevésbé érzékeny Ritkán Érzékeny
Haj Alig fájdalmas Kék, szürke vagy zöld Feltûnõen világos Gyorsan, erõsen barnul, igen ritkán ég le
Szem Fájdalmas Nagyon fájdalmas Nagyon érzékeny Világosbarna
Szeplõk Kevésbé érzékeny Barna Világos vagy középszõke Mindig gyorsan leég s nem barnul
Bõrleégés tünetei barna Világos Könnyen leég, nehezen barnul Vörös, szõke
A bõr rekaciója a napsugárzásra barna sötétbarna vagy fekete nincsenek erõsen
UV érzékenység ritkábban fájdalmas világoskék vagy zöld jól barnul csak intenzív napsugárzásban ég le világos, világosbarna

Vissza
Vissza

5. Milyen bõrtípusba tartóztok, és miért gazdálkodjatok okosan a naptõkétekkel?

Feladat neve:

Bõrtípusok

Korosztály:

9 - 14 éves

Szükséges eszközök:

 • feladatlapok/fõ
 • 2. feladatlap ábrája színesben!
 • íróeszköz/fõ

Idõkeret:

15 + 5 perc

Leírás - megvalósítás:

Az alábbi táblázatban négy gyerek tulajdonságait kell a gyerekeknek szétválogatniuk az 5. diasorozatban tanultak alapján! Mind a négyen máshonnan érkeztek, más – más bõrcsoportba tartoznak.
Kérdezzük meg a gyerekektõl, hogy melyik gyerek leírásai igazak rájuk is?
Figyeltessük meg, melyik bõrtípusba tartoznak a színes képsorozat alapján!

Megoldókulcs:

Név

Lakóhely

Bõrtípus jellemzõi

Napozás hatása

Dóri

Finnország

szép, hófehér bõr, természetes szõke vagy vörös haj, égszínkék szemek, sok szeplõ

könnyen leég, nagyon érzékeny,
40 feletti faktorú napozókrém

Attila

Magyarország

világos bõr, szõkésbarna haj, zöld szemek, néhány szeplõ

könnyen leég, nehezen barnul,
20-40 faktorú napozókrém

Péter

Olaszország

természetes barna bõr, sötétbarna haj, barna szemek, szeplõi nincsenek

ritkábban ég le, jól barnul,
10-40 faktorú napozókrém

Evelin

Egyiptom

sötétbarna - fekete színû bõr, fekete haj, sötétbarna szemek, szeplõi egyáltalán nincsenek

ritkábban ég le, gyorsan és jól barnul,
2-10 faktoruú napozókrém

1. Feladatlap/1:

Az alábbi táblázatban négy gyerek tulajdonságait kell szétválogatnotok, az 5. diasorozatban tanultak alapján! Dóri, Attila, Péter és Evelin alig várják, hogy megismerkedjetek velük. Mind a négyen más - más bõrcsoportba tartoznak, a hiányzó helyekre a felsorolt tulajdonságokat kell beírnotok!

Név

Lakóhely

Bõrtípus jellemzõi

Napozás hatása

Dóri

 

bõr:

haj:

szem:

szeplõ:

 

40 feletti faktorú napozókrém

Attila

 

bõr:

haj:

szem:

szeplõ:

 

20-40 faktorú napozókrém

Péter

 

bõr:

haj:

szem:

szeplõ:

 

10-40 faktorú napozókrém

Evelin

 

bõr:

haj:

szem:

szeplõ:

 

2-10 faktoruú napozókrém

1. Feladatlap/2:

Országok, ahonnan érkeztek:

 • Egyiptom
 • Magyarország
 • Olaszország
 • Finnország

A napozás hatása bõrükre:

 • ritkábban ég le, jól barnul
 • könnyen leég, nehezen barnul
 • ritkábban ég le, gyorsan és jól barnul
 • könnyen leég, nagyon érzékeny

Bõrük színe:

 • szép, hófehér bõr
 • világos bõr
 • sötétbarna - fekete színû bõr
 • természetesen barna bõr

Hajuk színe:

 • sötétbarna haj
 • természetes szõke vagy vörös haj
 • fekete haj
 • szõkésbarna haj

Szemeik:

 • zöld szemek
 • sötétbarna szemek
 • égszínkék szemek
 • barna szemek

Szeplõk:

 • sok szeplõ
 • szeplõi egyáltalán nincsenek
 • néhány szeplõ
 • szeplõi nincsenek

2. Feladatlap:

Melyik gyerek leírásai igazak rád is?

Figyeljétek meg melyik bõrtípusba tartoztok a színes képsorozat alapján!

Adjatok tanácsokat a veletek azonos bõrcsoportba tartozó társatoknak, hogyan õrizheti meg sokáig bõre egészségét!

A 2. feladatlap ábráját mindenképpen színesben nyomtassuk ki, mert az összehasonlítás, szemléltetés -színek alapján- csak így mûködik. Ha erre nincs lehetõség, akkor a fekete - fehér oldal közreadásakor vetítsük ki a prezentációban megtalálható, ide vonatkozó diát. A feladatsor megoldása gyorsítható és könnyebbé tehetõ, ha több hiányzó részt mi magunk megadunk elõzetesen (segítségképpen), így a kisebbek vagy lassabban haladók is idõre teljesíteni tudják. Fontos, hogy egyénileg, vagy kisebb csoportokban (max. 3fõ), esetleg párosával dolgozzanak a gyerekek, mert célunk az egyéni azonosulás elérése is, ezzel még jobban elmélyíthetjük az ide vonatkozó ismereteket, érzelmi kötelékeket is kialakíthatunk.

Vissza
Vissza

5. Milyen bõrtípusba tartóztok, és miért gazdálkodjatok okosan a naptõkétekkel?

Feladat neve:

Faktorkeresõ játék

Korosztály:

7 - 14 éves

Szükséges eszközök:

Kiosztott feladatlapok/párok

Idõkeret:

10 perc

Leírás - megvalósítás:

Magyarázzuk el a gyerekeknek, hogy bár a bõrüknek kettõs védelmi rendszere van a napsugárzással szemben, a bõr védekezése csak hosszabb távon alakul ki, és a bõr önvédelmi képességének is vannak határai, így nem nyújt tökéletes biztonságot számunkra. Ezért fontos a megfelelõ fényvédõ krémek használata.

A feladatlapon kiosztott mondatokból eltûnt néhány szó, és egy különös véletlen folytán a feladatlap aljára kerültek. A gyerekek feladata az, hogy páros munkaformában a helyükre rakják a hiányzó szavakat, hogy a mondatok értelmessé váljanak. Ha a párok elkészültek, közösen ellenõrizzük a megoldásokat (a diaprezentáció vonatkozó diája alapján), és hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a fényvédõ krémek nem nyújtanak teljes védelmet, ezért a megfelelõ viselkedésformák kialakítása elengedhetetlen a teljes védelem érdekében. Beszéljük meg, hogy melyek is ezek!

A feladat megvalósítása során a gyerekekben rögzül az elhangzott ismeretanyag, és ha beazonosították a bõrtípusukat, és ismerik a napi UV index értékét, akkor sokkal pontosabban és részletesebben meg tudják határozni a leégés kockázatát és a megelõzés módját a megfelelõ faktorszámú fényvédõ krém kiválasztásával.

Feladatlap:

A feladatlap aljára került kifejezésekkel egészítsétek ki a hiányos (kipontozott) mondatokat és képfeliratokat!

Hogy elkerüljétek e leégést, olyan összetett, _______ és UVB-szûrõs fényvédõ krémet használjatok, amelynek a _______ a napszaknak és a _______ a leginkább megfelelõ! Minél _______ a bõrötök, annál _______ faktorszámú fényvédõ krémet használjatok! _______ elején magasabb faktorszámú (20-40) fényvédõ krémmel kenjétek magatokat, és csak akkor váltsatok az alacsonyabb faktorszámú (10-20) krémekre, ha _______! Ne felejtsétek el, hogy a fényvédõ krém nem nyújt _______ védelmet!

IV. típus; 10-20; világosabb; 40 +; I. típus; UVA; bõrötöknek; teljes; lebarnultatok; III. típus; 2-10; faktorszáma (SPF); nyár; 20-40; magasabb; II. típus;

Vissza
Vissza

5. Milyen bõrtípusba tartóztok, és miért gazdálkodjatok okosan a naptõkétekkel?

Feladat neve:

Gazdálkodjatok okosan!

Korosztály:

8 - 12 éves

Szükséges eszközök:

Jegyzetfüzet és íróeszköz/fõ

Idõkeret:

12 perc

Leírás - megvalósítás:

Magyarázzuk el a gyerekeknek, hogy az embert ért UV-sugárzás mennyisége és az általa okozott negatív hatások az élet során összeadódnak. A gyerekekre jutó UV-sugárzás többszöröse a felnõtteket ért sugárzásnak. A gyermekkori, Nap által okozott gyakori leégéses sérülés magasabb bõrrák elõfordulást eredményez a késõbbi életük során. A gyakori napfényártalom hatásai gyermekkorban még nem mutatkoznak, csak késõbb jelentkezik a bõr korai öregedése, ráncosodása, elvékonyodása. A bõr nem felejt, "emlékezik” a korábban elszenvedett sugárterhelésekre, mivel a bõrnek végleges a reagáló-képessége, azaz véges a naptõkéje!

Magyarázzuk el a gyerekeknek, hogy mindenkinek véges a naptõkéje, és úgy kell vele gazdálkodni, mint a pénzzel. Hogy ezt megértessük velük, tegyük fel nekik a következõ játékos kérdéseket! A megoldásokat a gyerekek jegyezzék egyénileg a füzetükbe!

1.Zsuzsi 3.000 Ft költõpénzt kapott a szüleitõl a négy napos nyári táborra. Mit tanácsolnál neki, hogyan ossza be okosan a pénzt?

2.Robi egy iskolai hétre 1.000 Ft zsebpénzt, azaz napi 200 Ft-ot kap az anyukájától. Sajnos az elsõ iskolai napon elveszítette három napi zsebpénzét. Mit tanácsolnál neki, hogyan ossza be a megmaradt pénzét az öt napra?

3.Egy embernek naponta legalább 2 liter vizet kell meginnia. Hány napra elég egy lakatlan sziget 9 lakójának 108 liter édesvíz? Mi történik, ha egy véletlen baleset miatt az elsõ napon elfolyik belõle 72 liter?

4.Mókus Miki 35 kg magvat szokott télire összegyûjteni. Egy nap alatt 40 dkg-ot gyûjt össze. Téli álmát november 15fejezetkiserlet_én szokta elkezdeni. Hány nappal elõtte kell megkezdenie a gyûjtést? Milyen napra esik a gyûjtés kezdete?

5.A nyári teljesítménytáborban a reggeli utáni üdítõ 2 zsetonba, az ebéd utáni desszert 6 zsetonba, a vacsora utáni szárazsütemény pedig 5 zsetonba kerül. A futóversenyen való részvételért 20 zseton, a gyalogtúrán való részvételért 10 zseton, a tekézésért 3 zseton, egy sakkjátszmáért 2 zseton jár. Legalább hány futóversenyen, gyalogtúrán, tekézésen és sakkjátszmán kell részt vennetek ahhoz, hogy a hét minden napján háromszor ehessetek az étkezés után valami finomat?

6.1%-os ózonréteg csökkenéssel már 2%-kal nõ az UV-sugárzás a Föld felszínén. Ha nem változtatunk a környezetszennyezõ tevékenységeinken, 2 évente csökken 1%-kal az ózonréteg vastagsága. Ha felére lecsökkentjük a környezetszennyezõ tevékenységeinket, hány év múlva kell 10%-os ózonréteg csökkenéssel számolnunk?

7.Feltételezzük, hogy 3 óra védelem nélküli napozás a közeljövõben 1 – 1 ránc kialakulásával jár az arcbõrünkön. Hány ráncot számlálhatunk meg 10 év múlva az arcunkon, ha minden évben átlag 20 órát napoztunk védelem nélkül? Ennyi ránctól kímélhetjük meg magunkat, ha OKOSAN NAPOZUNK!

A kérdésekre adott válaszokat közösen beszéljük meg, és kérdezzük meg a gyerekeket, hogy mit is jelent a bölcs gazdálkodás a vagyonunkkal, az idõvel, a pénzzel! Kérdezzük meg õket, milyen módon lehetne késleltetni a naptõkéjük idõ elõtti elhasználását! A játék végén még egyszer hangsúlyozzuk, hogy ne használják el idõ elõtt az egész életükre szóló, véges naptõkét, okosan gazdálkodjanak vele, és mint a pénzt, jól osszák be egy teljes életen át!

A feladat megvalósítása során a gyerekek egy matematikai képességfejlesztõ játéksorozat segítségével szembesülnek azzal, hogy a bõrük reagáló képessége véges, és nem szabad idõ elõtt elhasználni a naptõkéjüket. Mindez a késõbbiekben fokozott odafigyelés kialakulását segítheti.

Vissza
Vissza

5. Milyen bõrtípusba tartóztok, és miért gazdálkodjatok okosan a naptõkétekkel?

Feladat neve:

Mennyi idõt töltünk a Napon?

Korosztály:

7 - 12 éves

Szükséges eszközök:

Jegyzetfüzet és íróeszköz/fõ

Idõkeret:

12 perc

Leírás - megvalósítás:

Magyarázzuk el a gyerekeknek, hogy a fiatalok különleges védelmet követelnek, mivel

 • A gyerekek többet vannak kitéve a Napnak. Az ember az élete alatti UV kitettségének akár 80 %-át is 18 éves kora elõtt kapja.
 • A gyermekek szeretnek kint játszani, de általában nincsenek tudatában az UV-sugárzás káros hatásainak.
 • A gyerekek bõre vékonyabb és érzékenyebb, a nyári - déli napsütésben még egy rövidebb idejû tartózkodás is súlyos égést eredményezhet!
 • A gyermekkori gyakori napozás és leégés magasabb bõrrák gyakoriságot okoz a késõbbi életben.
 • A megnõtt életkilátások pedig tovább növelik a bõrrák és a szürkehályog kialakulásának kockázatát.

Ezután alakítsunk négy fõs csoportokat a gyerekekkel, és készíttessünk velük heti táblázatot, amelyben a hét minden vagy legalább 2-3 napjára órára lebontva jegyzik, hogy melyik órában mit csinálnak, és hogy az adott tevékenység a szabadban (a Napon), vagy fedett helyen történik-e.

Héfõ

Tevékenység

Szabadban vagy fedett helyen?

7:00-8:00

 

 

8:00-9:00

 

 

9:00-10:00

 

 

stb.

 

 

A táblázat kitöltése után kérjük meg a diákokat, hogy összesítsék, melyik nap hány órát töltenek és tevékenykednek a szabadban, és hány órát fedett helyen. A kapott eredményekbõl akár három napos vagy heti átlagot is számolhatunk, sõt az összes csoport értékeit is átlagolhatjuk.

Utána beszéljük meg a gyerekekkel, hogy õk jóval többet vannak kitéve a Napnak, mint a felnõttek, de általában nincsenek tudatában az UV-sugárzás káros hatásainak, pedig fokozott védelmet igényelnének, mivel a bõrük vékonyabb és kevésbé ellenálló, mint a felnõtteké. Sokkal könnyebben és hamarabb égnek le! A védekezõképességük még fejletlen, mivel az immunrendszer tökéletes mûködése csak körülbelül 12 éves korra alakul ki, ezért szervezetük nem képes a károsodott sejteket kijavítani. Ezért fontos a megelõzés és a megfelelõ védekezés! Meséljük el nekik, hogy Ausztráliában, a megnövekedett veszély és a megszaporodott bõrrák elõfordulások miatt óriási védekezési propaganda folyik. Már mindenhol természetes a megfelelõ védõöltözékek viselete. Óvodában, iskolában is kötelezõ nyáron a sapka viselete, sõt saját napozókrémet is kell tartaniuk a hátizsákjukban.

A feladat megvalósítása alatt a gyerekek a saját életritmusuk, életvitelük végiggondolása során szembesülhetnek azzal, hogy milyen veszélynek lehetnek kitéve a nem körültekintõ napi idõbeosztásuk miatt. Ez a késõbbiekben a fokozott odafigyelés kialakulását segítheti.

Vissza
A Magyar Vöröskereszt és az MTA Szociológia Kutatóintézetének közös egészségvédő programja iskolák számára
Beharangozó Napsugárzás Tesztkérdések Kisérletek Iskolaudvar Irodalom Letöltések 1. fejezet 2. fejezet 3. fejezet 4. fejezet 5. fejezet 6. fejezet 7. fejezet Tesztkérdések 1 Tesztkérdések 2 Tesztkérdések 3 Tesztkérdések 4 Tesztkérdések 5 Tesztkérdések 6 Kisérletek 1 Kisérletek 2 Kisérletek 3 Kisérletek 4 Kisérletek 5 Kisérletek 6 Kisérletek 7