4.Mit tanulhattok az állatoktól, hogy megvédjétek magatokat ezektõl a titokzatos veszélyektõl?

Tervezzünk napállatot!

Állatok - kifestő

Állatok és eszközök

Az állatok nyomában

Az iskola árnyéktérképe

Melyik állat a tanítómester?

Vissza

4.Mit tanulhattok az állatoktól, hogy megvédjétek magatokat ezektõl a titokzatos veszélyektõl?

Feladat neve:

Tervezzünk napállatot!

Korosztály:

7 – 12 éves

Szükséges eszközök:

 • füzet/fõ
 • rajzeszközök/fõ

Idõkeret:

25 perc

Leírás - megvalósítás:

Beszéljük át a gyerekekkel a negyedik fejezetben bemutatott állatok védekezési formáit! Kérjük meg a gyerekeket, hogy önálló munkában (15 perc) tervezzenek és rajzoljanak le egy „napállatot”, amely változatosabbnál változatosabb módokon védekezik az ózonréteg vékonyodása miatti fokozott UV-sugárzással szemben! A tervezés és az alkotási folyamat elõtt beszéljünk át velük néhány lehetõséget: önárnyékoló szervek, speciális tollazat, szõrzet, páncél stb.

Kérjük meg a gyerekeket, hogy mutassák meg a rajzaikat, majd közösen válasszuk ki a kedvenceket és a legtalálóbb ötletekre épülõ alkotásokat!

Az alkotási folyamat után beszéljük meg a gyerekkel, hogy melyek azok a szabályok, amelyekre az állatok olyan ’OKOSAN’ tanítanak bennünket:
Okosan napozzatok, sose égjetek le!
Kellõen ruházkodjatok! Hordjatok bõrötöket védõ ruhát, légiós sapkát vagy kalapot, és megfelelõ UV-szûrõs napszemüveget!
Olyan összetett, UVA és UVB-szûrõs fényvédõ krémet használjatok, amely a napszaknak és a bõrötöknek megfelelõ! (A fényvédõ krém nem nyújt teljes védelmet!)
Soha ne tartózkodjatok hosszú ideig a Napon 11.00 és 15.00 óra között (ha rövid az árnyékotok)!
Amennyiben nagyon erõs a napsugárzás, tartózkodjatok árnyékos vagy fedett helyen!
Ne legyetek tartósan és védelem nélkül napsugárzást visszaverõ felszíneken (hó, jég, beton, homok, víz)!

A feladat megvalósítása az állatoktól tanult viselkedésformák és külsõ jegyek kreatív felhasználásában, az elsajátított ismeretanyag játékos alkalmazásában, elmélyítésében segít.

Vissza
Vissza

4.Mit tanulhattok az állatoktól, hogy megvédjétek magatokat ezektõl a titokzatos veszélyektõl?

Feladat neve:

Állatok – kifestõ

Korosztály:

7 – 10 éves

Szükséges eszközök:

 • feladatlap/fõ
 • színes ceruzák/fõ

Idõkeret:

10 – 15 perc

Leírás – megvalósítás:

Színezzétek ki az állatfigurákat! Egészítsétek ki a rajzokat!

Hogyan védekeznek az állatok az erõs napsütés ellen? Meséljétek el egymásnak, amit látunk!

A 4. rész diáiból ismerõs állatok rajzai jelennek meg.

A gyerekeknek a színezésen kívül figyelniük kell a bemutatott védekezési lehetõségekre, a rajzok kiegészítéseiként be kell rajzolniuk azokat, vagy a színezésnél kell kiemelniük õket.
Folytatásként a rajzokról beszélniük is kell, munkaformától függõen vagy egymásnak elmesélik: mit, miért úgy színeztek, ill. rajzoltak hozzá az anyaghoz, vagy a tanár kérésére számolnak be, jelentkezés alapján.

elefánt – hûsítõ fürdõt vesz az ormánya segítségével
víziló – bõre olajszerû váladéka védi
vadkacsa – árnyékba húzódik, pl. fa alá
üregi nyúl – visszabújik föld alatti üregébe
teknõsbéka – vastag bõre és páncélja védelmezi
rókamanguszta – „napszemüveg”, szemei körül sötét szõrzet

Tovább motiválhatjuk a gyerekeket, ha alliteráló vagy kedves állatneveket találunk ki, és ezeket is párosíttatjuk a rajzokhoz.
Pl.:
 • Teknõs Tódor
 • Vali Víziló
 • Nyúl Benõ
 • Elefánt Elemér
 • Karcsi Kacsa
 • Róka-Manguszta vagy Rudi a rókamanguszta

Feladatlap:

Színezzétek ki az állatfigurákat! Egészítsétek ki a rajzokat!

Hogyan védekeznek az állatok az erõs napsütés ellen?
Meséljétek el egymásnak, amit látunk!

Vissza
Vissza

4.Mit tanulhattok az állatoktól, hogy megvédjétek magatokat ezektõl a titokzatos veszélyektõl?

Feladat neve:

Állatok és eszközök

Korosztály:

7 – 14 éves

Szükséges eszközök:

 • feladatlap/fõ
 • íróeszköz/fõ

Idõkeret:

5 perc

Leírás - megvalósítás:

Keresd meg az összetartozó párokat és kösd össze a képeket! Melyik állattól mit tanulhattunk?

1. Víziló bõrének speciális olaja – „naptej”, fényvédõ krém
2. Üregi nyúl – visszahúzódás otthonunkba (ház), napfénytõl védett helyre
3. Ázsiai elefánt – hûsítõ zuhany
4. Rókamanguszta – napszemüveg 1
5. „Vadkacsa” (tõkés réce) – árnyék keresése, napernyõ
6. Elefántteknõs szarupáncélja – szalmakalap (árnyék) vagy ház, napernyõ…
7. Jegesmedve – napszemüveg 2

Feladatlap:

Keresd meg az összetartozó párokat és kösd össze a képeket! Melyik állattól mit tanulhattunk?

Vissza
Vissza

4.Mit tanulhattok az állatoktól, hogy megvédjétek magatokat ezektõl a titokzatos veszélyektõl?

Feladat neve:

Az állatok nyomában

Korosztály:

10 – 12 éves

Szükséges eszközök:

 • füzet/fõ
 • íróeszköz/fõ
 • fénymásolt világtérkép/párok

Idõkeret:

15 perc

Leírás - megvalósítás:

Mondjuk el a gyerekeknek, hogy az élõvilág tagjai számára teljesen természetes az, hogy ösztönös viselkedésükkel megvédjék magukat, és mindent megtegyenek a biztonságuk megõrzése érdekében. Ezt teszik az állatok is, amikor a Nap sugarai égetnek. Kihasználják a Nap jótékony hatásait, de ha kell, különösebbnél különösebb módon védekeznek az erõs napsugárzás ellen (a fokozott hõ- és UV-sugárzás miatt).

Soroljuk fel a gyerekekkel a negyedik fejezet diaprezentációjában található állatokat! Párokban dolgozva írassuk le sorszámozva az állatok neveit egymás alá a gyerekekkel! Majd kérjük meg õket, hogy írják minden állat neve mellé a származási helyét, és hogy a páronként kiosztott világtérkép fénymásolatán a sorszámokat helyezzék el a megfelelõ kontinensen!

Beszéljük át a gyerekekkel a negyedik fejezetben bemutatott állatok védekezési formáit az erõs napsugárzással szemben! Melyik állat, milyen konkrét védekezési ötletet ad nekünk embereknek?

A feladat megvalósítása (a topográfiai ismeretek bõvítésén túl) segíti az állatoktól tanult UV-sugárzással szembeni alkalmazkodásformák beépülését a gyerekek hétköznapi viselkedésébe.

Vissza
Vissza

4. Mit tanulhattok az állatoktól, hogy megvédjétek magatokat ezektõl a titokzatos veszélyektõl?

Feladat neve:

Az iskola árnyéktérképe

Korosztály:

9– 14 éves

Szükséges eszközök:

Jegyzetfüzet és íróeszközök/csoportok

Idõkeret:

3 x 15 perc

Leírás - megvalósítás:

Beszéljük meg a gyerekekkel, hogy az egyik legfontosabb napozással kapcsolatos szabály az, hogy amennyiben nagyon erõs a napsugárzás, tartózkodjanak árnyékos vagy fedett helyen! Hívjuk fel a figyelmüket a vadkacsákra, amelyek 11.00 - 15.00 óra között, amikor a legerõsebb az UV-sugárzás, a parti, árnyékot adó fák alatt fekszenek és pihennek, vagy a fákra épített fészkeikben sziesztázó afrikai csimpánzokra és gorillákra! Ez jellemzõ amúgy minden nappali állatra, amelyek – amikor csak lehet – árnyékban tartózkodnak, délben elkerülik a Napot, és csak reggel, majd késõ délután vagy este aktívak. A felszínt érõ UV-sugárzás mennyisége a legmagasabb értéket általában nyáron, dél körül éri el, fõleg amikor az égen nincs felhõtakaró. Egy árnyékot adó fa, épület vagy egy napernyõ az UV-sugárzásnak akár a 60%-át is kiszûrheti.

Vigyük ki a gyerekeket az iskolaudvarra a napsütéses déli órákban, és osszuk õket csoportokra! Adjunk minden csoportnak jegyzetfüzetet és íróeszközöket! Sétáljuk velük körbe az iskolaépületet, és közben beszéljük meg, hogy milyen árnyékot nyújtó dolgokkal (fák, épületek) találkoznak, és melyek az árnyékos helyek! Majd kérjük meg a csoportokat, hogy készítsenek egy vázlatos térképet az iskolaudvarról, ahol jelöljék zöld színnel az árnyékos helyeket, és piros színnel azokat a helyeket, amelyek a déli órákban erõsen napsütöttek! Lássuk el a térképvázlatokat jelmagyarázattal: piros szín = veszélyzónák (erõs UV-sugárzás), zöld szín = biztonságos zónák (alacsony UV-sugárzás)! Késõbb helyezzük ki a térképvázlatokat az iskolaépület és az iskolaudvar területén, hogy minden gyerek figyelmét felhívjuk a fokozott UV-sugárzás idején a biztonságos udvari tartózkodás helyszíneire!


Minderről részletesebben olvashattok az „Iskoláknak” című részben.

A feladat megvalósítása során a gyerekek a mindennapi közvetlen környezetükben szembesülnek (a fokozott UV-sugárzási szint miatt) veszélyesebb területekkel. E területek beazonosításával, valamint a tanulótársak figyelmének felhívásával a gyerekek Ózon Oszkár helyi hírmondóivá válhatnak, igazi küldetést teljesíthetnek.

Vissza
Vissza

4. Mit tanulhattok az állatoktól, hogy megvédjétek magatokat ezektõl a titokzatos veszélyektõl?

Feladat neve:

Melyik állat a tanítómester?

Korosztály:

7 – 12 éves

Szükséges eszközök:

füzet/fõ,

Idõkeret:

15 perc

Leírás - megvalósítás:

Ismételjük át a gyerekekkel, hogy melyek azok a szabályok, amelyekre az állatok olyan ’OKOSAN’ tanítanak bennünket:
1.Okosan napozzatok, sose égjetek le!
2.Kellõen ruházkodjatok! Hordjatok bõrötöket védõ ruhát, légiós sapkát vagy kalapot, és megfelelõ UV-szûrõs napszemüveget!
3.Olyan összetett, UVA és UVB-szûrõs fényvédõ krémet használjatok, amely a napszaknak és a bõrötöknek megfelelõ! (A fényvédõ krém nem nyújt teljes védelmet!)
4.Soha ne tartózkodjatok hosszú ideig a Napon 11.00 és 15.00 óra között (ha rövid az árnyékotok)!
5.Amennyiben nagyon erõs a napsugárzás, tartózkodjatok árnyékos vagy fedett helyen!
6.Ne legyetek tartósan és védelem nélkül napsugárzást visszaverõ felszíneken (hó, jég, beton, homok, víz)!

Kérjük meg a gyerekeket, hogy írják le a hat állítást a füzetükbe, majd minden állítás mellé írják oda, hogy a diaprezentációban melyik állattól lehetett konkrét példát látni az adott tanáccsal kapcsolatban! Melyik tanácsot adhatná a rókamanguszta vagy a gyalogkakukk, az elefánt vagy az orrszarvú?

Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy tudnának-e az állatvilágból más példákat is felsorolni az UV-sugárzás láthatatlan veszélyeivel szembeni védekezésre?

A feladat megvalósítása az állatoktól tanult viselkedésformák alkalmazásában, elmélyítésében segít. Mindeközben tudatosul a gyerekekben az, hogy az állatvilág viselkedését kiváltó tényezõk õrájuk is hatnak, és ez hasonló magatartásformák követését feltételezi az õ részükrõl is.

Vissza
A Magyar Vöröskereszt és az MTA Szociológia Kutatóintézetének közös egészségvédő programja iskolák számára
Beharangozó Napsugárzás Tesztkérdések Kisérletek Iskolaudvar Irodalom Letöltések 1. fejezet 2. fejezet 3. fejezet 4. fejezet 5. fejezet 6. fejezet 7. fejezet Tesztkérdések 1 Tesztkérdések 2 Tesztkérdések 3 Tesztkérdések 4 Tesztkérdések 5 Tesztkérdések 6 Kisérletek 1 Kisérletek 2 Kisérletek 3 Kisérletek 4 Kisérletek 5 Kisérletek 6 Kisérletek 7