Vissza

3. Mikor, miért és milyen láthatatlan veszélyek leselkednek rátok?

Feladat neve:

Az UV-sugárzás 3 fajtája

Korosztály:

8 – 14 éves

Szükséges eszközök:

Kiosztott feladatlapok/fõ

Idõkeret:

10 perc

Leírás - megvalósítás:

Foglaljuk össze a gyerekekkel, hogy a felszínt érõ UV-sugárzás a Nap sugárzásának egyik összetevõje. Fokozatosan szûrõdik ki, ahogyan a napfény áthalad a légkörön, különösen az ózonréteg által. Sajnos a Nap már nem úgy süt, mint régen, mivel az ember szennyezõ tevékenysége következtében az ózonréteg sok helyen elvékonyodott, és egyre kevésbé tudja megvédeni a Földet a láthatatlan UV sugaraktól. Mivel az ózonréteg károsodott, a légkör védõ-szûrõ tulajdonsága csökkent, és több UV-sugárzás, különösen a veszélyesebb UV-B éri el a földfelszínt.

Osszuk ki a feladatlapokat a gyerekeknek! A feladat egyszerû: az összekeveredett állításokat kell az UV-sugárzás megfelelõ fajtájához társítaniuk. A feladatlapok kitöltése után a megoldásokat közösen ellenõrizzük a diaprezentáció vonatkozó diájának felmutatásával!

A feladat után hangsúlyozzuk, hogy a hosszantartó ózonréteg károsodás és az emelkedett szintû UV-sugárzás a Földön egyre jobban súlyosbítja az UV hatását az emberi bõrre, a szemre és az immunrendszerre, de a növényeket és az állatokat is károsítja, égeti.

Minderről részletesebben olvashattok az „Iskoláknak” című részben.

A feladat megoldása során a gyerekek megismerik az UV-sugárzás három fajtáját, valamint az UV-sugárzás különbözõ fajtáinak hatását az emberi szervezetre.

Feladatlap: Kössétek össze egyenes vonallal az összekeveredett tulajdonságokat az UV-sugárzás megfelelõ fajtájával!

UV-A sugárzásUV-B sugárzásUV-C sugárzás
 • a Föld felszínét elérõ összes UV-sugárzás 2%-a
 • a Föld felszínét elérõ összes UV-sugárzás 98%-a
 • a látható fényhez legközelebb esõ, leggyakoribb kisenergiájú tartomány
 • a legerõsebb, a legártalmasabb és a legveszélyesebb sugárzás
 • a legkevésbé veszélyes az egészségre
 • elõsegíti a csontképzõdést és a pigmentképzõdést (barnulást)
 • ez a fény jótékony hatást fejt ki a szervezetre
 • ha nagy mennyiségben éri testünket, leégünk tõle, rákos elváltozásokat okozhat a bõrünkön
 • hiánya az angolkórnak nevezett csontfejlõdési rendellenességet okozza
 • nagy energiájú sugárzás, amely az egészségre ártalmas, veszélyes sugárzás
 • normális körülmények között elnyeli a Föld ózonrétege
 • szemünket is károsítja, és az immun-rendszerünket is gyengíti
 • szerencsére az ózonréteg egyelõre teljesen kiszûri
Vissza
Vissza

3. Mikor, miért és milyen láthatatlan veszélyek leselkednek rátok?

Feladat neve:

Bõrelváltozások

Korosztály:

12 – 14 éves

Szükséges eszközök:

 • feladatlap/fõ
 • íróeszköz/fõ

Idõkeret:

10 perc

Leírás - megvalósítás:

Nevezd meg, melyik bõrelváltozások láthatóak az alábbi ábrákon! Írd le, melyek a legfontosabb ismertetõjegyeik, illetve hogyan lehetne megelõzni kialakulásukat! Feladatlap a következõ oldalon…

A megoldások, amiket válaszként várhatunk:

1. BÕRRÁK: „SANSZ” nagyobb kiterjedésû, sötét pigmentfolt (anyajegy) megjelenése - Sokféle szín - Asszimetria - Nagyság (nagyobb 6 mm-nél) - SZéle nem egyenletes, nem szabályos Megelõzése óvatos napozással (OKOSAN A NAPON) Felbukkanása után azonnal orvoshoz kell fordulni! (bõrgyógyász)

2. SZÜRKEHÁLYOG A SZEMEN: - a szemlencse kóros elváltozása - a szemlencse homályos lesz - a látás élessége nagy mértékben csökken Megelõzése az erõs napsütés kerülésével, megfelelõ minõségû (UV szûrõs) napszemüveg viseletével. (pl.: autóvezetéskor, síelés közben, tengerparti séta közben, stb.)

3. BÕRLEÉGÉS A VÁLLAKON ÉS A HÁTON: - a bõr nagy felületen vörös színû - napokon belül lehámlik - érintése fájdalmas Megelõzése a tûzõ napsütés kerülésével (10.00 – 16.00 óra), megfelelõ faktorú fényvédõ krém használatával, megfelelõ – a vállakat is fedõ felsõruházat viseletével.

Feladatlap: Nevezd meg, melyik bõrelváltozások láthatóak az alábbi ábrákon! Írd le, melyek a legfontosabb ismertetõjegyeik, illetve hogyan lehetne megelõzni a kialakulásukat!

Vissza
Vissza

3. Mikor, miért és milyen láthatatlan veszélyek leselkednek rátok?

Feladat neve:

Csoportmunka a napozásról

Korosztály:

12 – 14 éves

Szükséges eszközök:

 • csoportmunkához átrendezett tanterem (középen üres hely, asztalok oldalt - szélül, székek körben)
 • csomagolópapírok (8 db)
 • színes filctollak
 • szókártyák
 • táblaragacs
 • fénymásolatok az 1 -3. rész diáiból

Idõkeret:

30 – 35 perc

Leírás - megvalósítás:

I. -Kérjük meg a gyerekeket, hogy álljanak be sorba a napozással kapcsolatos véleményük alapján. A sor elejére a „nap-pártiak”, a napozást pozitívan értékelõk, a sor végére a „nap-ellenzõk”, a napozást negatívan értékelõk álljanak. -Ezután két csoportot alkotunk (lehet négyet is): a gyerekek közül folyamatosan, egyet a sor elejérõl, egyet a sor végérõl válogassunk, így a közös csoportokban vegyesen lesznek nap-pártiak és nap-ellenzõk.

II. -Az ezt követõ csoportfeladat a napsugárzás hasznos és káros hatásainak bemutatása, majd egymás meggyõzése lesz. Sorshúzással (szókártyák segítségével) kiadjuk a feladatot. A csoportokon belül a gyerekek egymás között felelõsöket választanak ki (pl.: írnok, eszközkezelõ, idõfigyelõ, szóvivõ, lelkesítõ, ötletgazda). -A „nap hasznos hatásait” húzó csoport/ok/nak a napozás hasznos oldalait kell bemutatniuk, reklámanyagot is készíthetnek, rajzokkal, szlogenekkel, jelmondatokkal tehetik színesebbé munkájukat (csomagolópapír, filctollak, táblaragacs, esetleg fénymásolt szemelvények elõzetesen bekészítve /1-2.rész diái/), nekik a másik csoport/ok/at a napozás elõnyeirõl kell tájékoztatniuk, figyelve azokra az érvekre is, amelyekkel a napozás veszélyeit kiküszöbölhetik. -A „nap káros hatásait” húzó csoport/ok/nak a napozás káros oldalait kell bemutatniuk, óvatosságra intve, a veszélyeket taglalva (csomagolópapír, filctollak, táblaragacs, esetleg fénymásolt szemelvények elõzetesen bekészítve /3.rész diái/), nekik a napozás hátrányairól kell beszélni, figyelve az óvatos napozás elõnyeire is.

III. -A csomagoló-papírokra felírt vázlatok bemutatása, az elkészített anyagok megszemlélése után, vitát indítunk. Szintén csomagolópapírból, készítsünk két „szigetet”, a „napozók” és az „árnyak” szigetét. Mindenki a saját véleménye szerinti szigetre álljon. A feladat, hogy a szigetlakók elcsábítsák egymástól az embereket. A legjobb, ha kialakul egy harmadik, köztes sziget, ahol a pozitív hatások adta elõnyök és a veszélyek miatt szükséges óvintézkedések együttesen jelentkeznek - „óvatos napozók szigete”, de ezt a harmadik szigetet csak bizonyos idõ elteltével, vagy a diákok által önként felvetett ötlet alapján helyezzük el. Folyamatosan próbáljuk a vitát mederben tartani, szükség esetén a jó irányba terelni. IV. Az elõzõ feladatsor teljesítése után kijelölünk csapatkapitányokat, akik maguk mögé választhatnak társakat. Most is csomagoló-papírokat készítünk be, majd a feladat az lesz, hogy a lehetõ legtöbb erõs napsütés ellen védõ tárgy nevét összegyûjtsék ABC sorrendben. (Kisebbek vagy gyengébb tanulócsoport esetén elõzetesen az ABC-t fentrõl – lefelé haladva felírjuk – felíratjuk.) -A feladat további részét képezheti, hogy minden felírt tárgyat, ami megtalálható náluk, ill. az iskola területén (esetleg otthon), alá kell húzni. Az elõzetesen megadott idõ alatt legtöbb helyes választ begyûjtõ csapat lesz a gyõztes. -Az izgalmak fokozhatóak, ha a „mozdítható tárgyakat” a csomagoló-papírokra, ill. közelükbe kell gyûjteni, ezek meglétérõl elõzetesen nekünk kell gondoskodni. -Az ellenõrzést egy másik csoportból delegált diák végezze, így ezt is gyorsan és hatékonyan megoldhatjuk.

A feladatsor lényege, hogy a csoportmunka alkalmazásával még színesebbé és élvezhetõbbé tegye a napozásról tanultak átismétlését, rögzítését. Lehetõséget adunk a véleménycserére, egymás meghallgatására, ami fõleg a serdülõkorúaknál lesz nagy elõny. Az alkalmazott módszerek ráadásul több alapképesség és -készség fejlesztését teszik lehetõvé, játékosak, így a kötetlenebb munkaforma mellett a lemaradók, vagy a „rendetlenkedõk” is aktívan bevonhatók a munkába.

A feladatsor alkalmazása többféle felbontásban történhet:

I.
- Az elsõ rész szolgálhat bevezetésként, rögtön a bevezetõ kérdõív kitöltése után.
- Lehet egy nagyobb blokk összefoglaló részének bevezetõje is, így a teljes anyagot egyben dolgozzuk fel a prezentáció 3. részének levetítése után.

II.
- Mindenképpen a prezentáció 3. részének levetítése után következzen (külön vagy önmagában is)!

III.
- Önállóan a prezentáció 6. részének levetítése után.
- Lehet egy nagyobb blokk része, így a teljes anyagot egyben dolgozzuk fel a prezentáció 3. részének levetítése után, részösszefoglalásként.

IV.
- Önállóan a prezentáció 4. részének játékos összefoglalása.
- Önállóan a prezentáció 7. részének, ill a teljes anyag összefoglalása.
- Lehet egy nagyobb blokk része, így a teljes anyagot egyben dolgozzuk fel a prezentáció 3. részének levetítése után, rész – összefoglalásként.

A válaszokat/reakciókat a prezentációban megfogalmazottak alapján várjuk el! Készüljünk fel a gyerekek sokféleségébõl és az elõzetes rossz szokásokból adódó megnyilatkozásokra! Elõtte mindenképpen olvassuk végig a teljes prezentációs anyagot, így bármelyik felbontással dolgozunk, az irányítás, a ráhatás, a szakmai érvek végig a kezünkben maradnak!

Vissza
Vissza

3. Mikor, miért és milyen láthatatlan veszélyek leselkednek rátok?

Feladat neve:

Miért magas az UV-sugárzás?

Korosztály:

9 – 10 éves

Szükséges eszközök:

Földgömbök

Idõkeret:

15 perc

Leírás - megvalósítás:

Magyarázzuk el a gyerekeknek, hogy a felszínt érõ UV-sugárzás mennyisége változik: a nap során, a legmagasabb értéket általában dél körül éri el, fõleg amikor az égen nincs felhõtakaró: (10.00 és 16.00 óra között) az évszakok során, a legerõsebb nyáron, a leggyengébb télen az Egyenlítõtõl való távolsággal, az Egyenlítõhöz közelebb magasabb az értéke a tengerszint feletti magassággal: 1000 méterenként 8%-kal növekszik a mennyisége

Kérdezzük meg, hogy mit gondolnak, mi a közös a fenti állításokban, azaz mi a közös kiváltó oka annak, hogy az UV-sugárzás mennyisége változik a fenti esetekben! Használjunk földgömböt a rávezetéshez és a válaszok illusztrálásához!

A közös ok az, hogy minél nagyobb távolságot kell megtenniük az UV sugaraknak, amíg elérik a Föld felszínét, annál nagyobb mennyiségét szûri ki az ózonréteg és a légkör.

A nap során délben éri a Föld felszínét a legnagyobb szögben a Nap, ekkor van a Nap a legmagasabban, és a napsugarak ekkor teszik meg a legrövidebb távolságot. Az évszakok váltakozása során a legmagasabban nyáron van a Nap, azaz a napsugarak ekkor teszik meg a legrövidebb távolságot. Hasonló az eset a harmadik állítás esetében is. Az Egyenlítõ közelében elhelyezkedõ országok jobban ki vannak téve a veszélynek, mivel a Nap itt süt az év legnagyobb részében a legnagyobb szögben, ami a megtett távolságot lerövidíti. A negyedik állítás értelmezése ezek után már nem okozhat gondot.

Zárókérdés: Miért tanácsolják a szakemberek azt, hogy soha ne tartózkodjatok hosszú ideig a Napon, ha rövid az árnyékotok? Mi a tanács tudományos háttere?

A feladat megoldása a sokszor kétkedés nélkül elfogadott állítások igazságtartalma mögötti ok-okozati összefüggések feltárásában segít. A gyerekek megtanulnak gondolkodni, összefüggéseket feltárni, valamint a napozási tanácsok mögötti csillagászati, matematikai összefüggéseket észrevenni.

Vissza
Vissza

3. Mikor, miért és milyen láthatatlan veszélyek leselkednek rátok?

Feladat neve:

Országunk veszélyeztetettsége

Korosztály: 9 – 10 éves

Szükséges eszközök:

 • Földgömb
 • térképek/párok

Idõkeret:

6 perc

Leírás - megvalósítás:

Foglaljuk össze a gyerekekkel, hogy a felszínt érõ UV-sugárzás mennyisége változik: a nap során, a legmagasabb értéket általában dél körül éri el, fõleg amikor az égen nincs felhõtakaró: (10.00 és 16.00 óra között) az évszakok során, a legerõsebb nyáron, a leggyengébb télen az Egyenlítõtõl való távolsággal, az Egyenlítõhöz közelebb magasabb az értéke a tengerszint feletti magassággal: 1000 méterenként 8%-kal növekszik a mennyisége a visszatükrözõ felszín minõsége alapján: a hó 80%-ban, a homok 25%-ban, a víz 20%-ban visszatükrözi és növeli a mennyiségét az idõjárással: kis felhõtakaró esetén a visszatükrözõ hatás miatt még intenzívebb is lehet, csak a nagyon sötét, csapadékkal teli felhõk nyelik el az UV-sugárzást (80%-ban)

Ezek után tegyük fel a következõ kérdéseket a lakóhelyünkre vonatkozóan (a gyerekek páros munkaformában, írásban válaszoljanak a kérdésekre):

1.Hány óra van? Magas az UV index értéke a napnak ebben az órájában? Igen/nem
2.Milyen hónap van? Magas az UV index értéke az évnek ebben a hónapjában? Igen/nem
3.Közel vagyunk az Egyenlítõhöz? Magas az UV index értéke ott, ahol élünk? Igen/nem
4.Milyen tengerszint feletti magasságon élünk? Magas az UV index értéke ezen a tengerszint feletti magasságon? Igen/nem
5.Közel élünk a tengerhez vagy homokos, havas-jeges, esetleg erõsen betonozott felületekhez? Magas az UV index értéke ott, ahol élünk? Igen/nem
6.Milyen ma az idõjárás? Felhõs az ég? Magas az UV index értéke ma? Igen/nem

A válaszadást segítsük földgömb, világtérkép és magyarországi domborzati térkép segítségével! Végül pedig összesítsük a válaszokat: számoljuk meg az igeneket és a nemeket! A kapott értékek alapján a gyerekek határozzák meg a lehetséges UV-sugárzási szintet (alacsony, mérsékelt, magas), és hogy milyen szintû a veszélyeztetettségük!

A feladat tovább bõvíthetõ más országok, világvárosok tetszõleges kiválasztásával és hasonló elemzésével. Ugyanilyen lehetséges UV-sugárzási szintet (alacsony, mérsékelt, magas) tudnánk meghatározni Nairobiban vagy Rio de Janeiróban, esetleg Montreálban vagy Bombayben?

A feladat megoldása során az UV-sugárzás mennyiségi változásait leíró állításokat megtanulják a gyerekek alkalmazni a saját lakóhelyükre, és egyben magukra vonatkoztatni.

Vissza
Vissza

3. Mikor, miért és milyen láthatatlan veszélyek leselkednek rátok?

Feladat neve:

Utazás a Föld körül

Korosztály:

10 – 14 éves

Szükséges eszközök:

 • Kiosztott feladatlapok
 • világtérképek/párok

Idõkeret:

15 perc

Leírás - megvalósítás:

Magyarázzuk el a gyerekeknek, hogy a globális nap UV index a Napból a Föld felszínére érkezõ maximális ultraibolya sugárzásnak a becslését adja. Ez a mutató sokkal pontosabban mutatja a leégés veszélyét, mint a hõmérséklet-elõrejelzés. Az UV index segítségével egyértelmûen és könnyen meghatározható az UV-sugárzás erõssége, és annak megfelelõen az óvintézkedések módja is a szabadban.

Az UV index értékei nullától tartanak felfelé, a skála 1-tõl 10-ig terjed. Minél nagyobb az index számértéke, annál nagyobb annak a valószínûsége, hogy az UV sugárzás hatására rövid alatt kialakulhat a bõr vagy a szem sérülése, károsodása. Magyarországon nyár idején az index általában nem haladja meg a 8-as értéket, de lehet magasabb is, különösen a vízparti üdülõhelyeken.

Jelmagyarázat:

Osszuk ki a feladatlapokat a gyerekeknek! A feladatlapon található táblázatból hiányoznak az UV index értékek, amelyek a feladatlap aljára kerültek. A gyerekek feladata az, hogy páros munkaformában a helyükre rakják a hiányzó UV index értékeket.

  Péntek (szeptember 29.) Szombat (szeptember 30.)
Idõjárás UV index Kockázati szint Idõjárás UV index Kockázati szint
Párizs
(Franciaország)
Elszórt záporok 2 Gyenge Zivatarok 1 Gyenge
Nairobi
(Kenya)
Borult    10+ Extrém   Borult, záporok    10 Nagyon erõs  
Bombay
(India)

Napsütés  9 Nagyon erõs   Napsütés    9 Nagyon erõs  
Montreal
(Kanada)
Napsütés 4 Mérsékelt Esõs 2 Gyenge
Rio de Janeiro
(Brazília)
Szórványos záporok    10 Nagyon erõs   Borult, viharok  8 Erõs  
Genf
(Svájc)
Elszórt záporok    3 Mérsékelt   Zivatarok    1 Gyenge  

Ha a párok elkészültek, közösen ellenõrizzük a megoldásokat, majd tegyük fel a következõ kérdéseket:

 • Keressétek meg a világvárosokat a világtérképen! Milyen kapcsolat van az Egyenlítõtõl való távolság és az UV index értéke között?
 • Milyen kapcsolat van az aktuális évszak és az UV index értéke között?
 • Miért észlelhetõ változás néhány világváros esetében a két nap UV index értéke között?
 • Az idõjárás melyik elemei növelik vagy csökkentik az UV index értékét?
 • Mi lehet az UV index értéke ezen a napon, azaz szeptember 30-án Magyarországon? Mi alapján jutottatok erre az eredményre? (ld. térkép)

A feladat után hangsúlyozzuk, hogy az UV indexet számos országban a napi idõjárás- jelentés részeként közlik. De a nyári hónapokban figyelni kell az aktuális UV értékeket a médiában és a Vöröskereszt honlapján is!

A feladat megoldása során a gyerekek megismerkednek az UV index fogalmával, megtanulják értelmezni azt, és maguk következtetik ki, hogy milyen kiváltó okok számítanak növelõ vagy csökkentõ tényezõnek.

Feladatlap: A feladatlap aljára került UV index értékekkel egészítsétek ki a táblázat hiányos (kipontozott) rubrikáit!

Péntek (szeptember 29.) Szombat (szeptember 30.)
Idõjárás UV index Kockázati szint Idõjárás UV index Kockázati szint
Párizs
(Franciaország)
Elszórt záporok   Gyenge Zivatarok   Gyenge
Nairobi
(Kenya)
Borult     Extrém   Borult, záporok     Nagyon erõs  
Bombay
(India)
Napsütés   Nagyon erõs   Napsütés     Nagyon erõs  
Montreal
(Kanada)
Napsütés   Mérsékelt Esõs   Gyenge
Rio de Janeiro
(Brazília)
Szórványos záporok     Nagyon erõs   Borult, viharok   Erõs  
Genf
(Svájc)
Elszórt záporok     Mérsékelt   Zivatarok     Gyenge  

A hiányzó UV index értékek:

1; 10+; 10; 9; 4; 1; 3; 10; 8; 2; 9; 2

Vissza
Vissza

Egyszerû kísérletek az ultraibolya sugárzás tulajdonságainak bemutatására

Ezt a részt készítette:

dr. Hegedüs Márton orvos, orvos-biomérnök Semmelweis Egyetem, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

ULTRAIBOLYA SUGÁRFORRÁSOK:

Látható tartomány: 400 (ibolya) – 800 (vörös) nanométeres hullámhosszak.
Ultraibolya tartomány: 100 – 400 nm, ezen belül

 • UVC: 100-280 nm
 • UVB: 280-320 nm
 • UVA: 320-400 nm.

– UV toll: Az UV toll kb. 1000 Ft-os áron beszerezhetõ. Könnyen lehet, hogy a gyerekek is tudnak otthonról hozni egyet, hiszen „bankjegyvizsgáló toll”, „láthatatlan tinta” készlet, „puska toll” néven is forgalomban van. Általában a toll végébe építve UV LED-et találunk, ami kékes fénnyel világít és emellett a látható tartomány közvetlen szomszédságába tartozó ultraibolya hullámhosszakat is emittál (1.A. ábra). Ez az alacsony energiájú UVA sugárzás félig az ultraibolya, félig a látható fény jellegzetességeit mutatja; a kísérletek megfelelõ választásával a két tartomány közötti hasonlóság és különbség is szemléltethetõ.

– Nap: A kísérletek egy részéhez a közvetlen, természetes napfény is használható. Bár az üveg felületek kiszûrik a biológiailag veszélyes UVC-UVB sugárzás nagy részét, szemléltetésre a napsugárzás legkisebb energiájú UV komponense is alkalmas (az UV tollhoz hasonlóan), aminek közönséges üveg ablakok, tükrök nem jelentenek akadályt (1.B. ábra).

AZ UV SUGÁRZÁS LÁTHATÓVÁ TÉTELE:

Az ultraibolya sugárzás láthatóvá tételéhez felhasználhatjuk a fluoreszcencia jelenségét. A festékanyagban elnyelõdõ ultraibolya fotonok elektronokat gerjesztenek. Az elektronok a gerjesztési energia egy részét elvesztik (hõvé alakul), maradék részét kisebb energiájú (megfelelõ festékanyag választása esetén éppen a látható tartományba esõ) foton formájában kibocsátják.


1. A. ábra. Tonik elnyelési színképe: a kinin abszorpciós csúcsa 250 és 350 nm-nél. UV toll által kibocsá-tott sugárzás színképe, 400 nm alatti rész: utraibolya, 400 nm feletti: kék fény – a két görbe közötti keskeny átfedés miatt váltható ki az UV toll fényével a kinin fluoreszcenciája.

1.B. ábra. Különbözõ anyagok elnyelési színképe: Az üveg jól elnyeli az UVC-UVB sugárzást, de átengedi a látható tartományhoz közeli hullámhosszakat. A közönséges plexi és az UV védõpajzs elnyelése hasonló egymáshoz, de míg a plexi az UVA tartomány egy részét átengedi, addig a speciális védõfelszerelés elnyelésében egy további vállat is találunk. A 10-es faktorú (SPF) UVA+UVB fényvédõvel bevont CD tok a teljes UV tartományban hasonlóan hatékony védelmet nyújt, mint a foglalkozási védõfelszerelés (UV pajzs), pedig az eredeti hordozó önmagában (CD tok) jelentõs UV átbocsátást mutat.

AJÁNLOTT ESZKÖZÖK:

 • UV toll
 • zseblámpa
 • láthatatlan tinta
 • bankjegy
 • 0,5 liter tonik
 • két pohár
 • fekete lap
 • CD tok
 • UVA fényvédõ

KÍSÉRLETEK:

– Bankjegyvizsgálat: Besötétítés után az UV toll fényében a bankjegyek papírjába kevert fluoreszkáló szálak láthatóvá válnak. A módszert elterjedten használják hamis bankók kiszûrésére.

– Láthatatlan tinta: Ha sikerül az UV toll mellé fluoreszcens festéket tartalmazó láthatatlan tintát beszerezni, akkor ilyen tollal különbözõ felületeken jeleket, üzeneteket rejthetünk el (pl.: találós kérdést egy könyv vagy füzet valamelyik lapján), amit a gyerekeknek az UV toll segítségével meg kell keresniük. Így mûködik a „puska toll”, de az eljárást használják értékes mûtárgyak eredetiséget bizonyító megjelölésére is (pl.: Dan Brown: A Da Vinci kód).

– Tonik mint UV jelzõ: A kereskedelmi forgalomban kapható tonikok (pl.: Kinley, Schweppes) számottevõ mennyiségû kinint tartalmaznak. A kinin hozzájárul a tonik keserû ízéhez, nagyobb mennyiségben pedig a világ legelterjedtebb fertõzõ betegségének, a trópusokon a szúnyogok által terjesztett maláriának a gyógyítására használják, ahogy az ifjúsági regényekben is olvasható (Henryk Sienkiewicz: Sivatagon és vadonban). A kinin mellesleg a látható tartományhoz közeli (350 nm körüli) UV hullámhosszakkal történt gerjesztés után kék fényben (450 nm körül) fluoreszkál (2. ábra). Besötétítés után egy pohárba kitöltött tonikban az UV fény útja a fluoreszcenciának köszönhetõen láthatóvá válik. A tonikot fizika órán optikai jelenségek szemléltetéséhez is fel lehet használni (pl.: a sugár útjában megfelelõ távolságra elhelyezett kerek, vízzel teli pohár gyûjtõlencseként viselkedik és az addig széttartó sugarakat összetartóvá teszi). A tonikban lévõ kinin UV fényben fluoreszkál.

Hogy nem csupán az UV toll kék fényének szóródásáról van szó, azt bizonyíthatjuk azzal, hogy a közönséges fehér fény (pl.: zseblámpa) nem váltja ki a jelenséget, pedig a fehér fény Newton prizmával felbontott komponensei között megtaláljuk az UV toll kék színét is. A fluoreszcenciáért tehát olyan sugárzás felelõs, ami nem része a közönséges fehér fénynek, de az UV toll fényében megtalálható.

– UV a napfényben: Egy tonikkal és egy vízzel teli poharat közvetlen napfénynek kitéve fekete háttér elõtt a tonik felsõ 0,5 cm-es sávjában megfigyelhetõ az ultraibolya sugárzás által kiváltott kékes fluoreszcencia. Tehát, bár nem látjuk, az ultraibolya sugárzás része a minket érõ napfénynek. A vízben ez a jelenség nem látható, tehát a fluoreszcenciához a tonik valamelyik speciális összetevõjére (a kininre) van szükség.

– Fényvédõ krémek: A legveszélyesebb, nagy energiájú UVC-UVB sugárzás ellen a közönséges üveg és sok mûanyag megfelelõ védelmet nyújt (1.B. ábra). A látható fényhez sok szempontból nagyon hasonlóan viselkedõ kis energiájú UVA sugárzás és az általa kiváltott fluoreszcencia lehetõvé teszi a fényvédõ krémek hatásának igen egyszerû eszközökkel történõ szemléltetését. Az UV toll fénye vagy a napfény útjába helyezett átlátszó mûanyag lemez (pl.: egy CD tokjának átlátszó fele) az ultraibolya sugárzás által keltett fluoreszcenciát nem befolyásolja. Ha a hordozóra megfelelõ fényvédõ készítményt viszünk fel, az így kezelt felület már számottevõen kevesebb UV sugárzást fog átengedni (1.B. ábra) és a fluoreszcen-cia intenzitása láthatóan csökken (3. ábra). Hogy a kísérlet látványos legyen, érdemes lehet a mûanyag lemez vagy az üvegpohár egyik felét több, egymásra szárított rétegben bevonni a fényvédõvel. A fényvédõ készítmény lehetõleg átlátszó legyen. Ha egy zsíros fehér réteget kenünk fel, az kevésbé szemlélteti jól a látható tartományon kívül esõ sugárzás kiszûrését. Az eredményességhez a fényvédõnek magas faktorszámúnak és UVB+UVA védelmet nyújtónak kell lennie (egyébként is fontos, hogy bõrünket ilyen fényvédõvel védjük!), de még így is lehet, hogy több készítményt ki kell próbálni ahhoz, hogy megfelelõt találjunk.
Az UV sugárzás intenzitását a mûanyag lemez (CD tok) bevonása fényvédõ készítménnyel jelentõsen csökkenti.

További lehetõségek: Külföldön forgalmaznak UV besugárzás hatására színüket megváltoztató gyöngyöket, amikbõl a gyerekek karkötõt, nyakláncot készíthetnek. Ha az ilyen ékszer elszínezõdik, az a környezeti UV sugárzásra figyelmeztet. Hasonlóan mûködik az UV érzékeny frizbi és a ruhára ragasztható figyelmeztetõ tapasz is. Emellett kaphatók UV sugárzást mérõ hordozható készülékek is (pl.: kulcstartóként).

Linkek:
http://morrisonlabs.com/sunwise.htm
www.safesun.com
http://www.sunsmart.com.au

Vissza
A Magyar Vöröskereszt és az MTA Szociológia Kutatóintézetének közös egészségvédő programja iskolák számára
Beharangozó Napsugárzás Tesztkérdések Kisérletek Iskolaudvar Irodalom Letöltések 1. fejezet 2. fejezet 3. fejezet 4. fejezet 5. fejezet 6. fejezet 7. fejezet Tesztkérdések 1 Tesztkérdések 2 Tesztkérdések 3 Tesztkérdések 4 Tesztkérdések 5 Tesztkérdések 6 Kisérletek 1 Kisérletek 2 Kisérletek 3 Kisérletek 4 Kisérletek 5 Kisérletek 6 Kisérletek 7