Vissza

1. Hol lakom és milyen különös dologgal foglalkozom?

Feladat neve:

Ózon Oszkár születése

Korosztály:

7 - 10 éves

Szükséges eszközök:

A diaprezentáció vonatkozó képei

Idõkeret:

12 perc

Leírás - megvalósítás:

Magyarázzuk el a gyerekeknek, hogy Ózon Oszkár 16-50 kilométerre él a Földtõl, a felsõ légkörben, a sztratoszférában, és vékony, de összefüggõ réteget alkot a többi ózonmolekulával, amelyet ózonrétegnek hívnak. A Nap káros UV sugarainak hatására a légköri oxigénbõl (O2) keletkezik. Az ózonmolekula (O3) kialakulása közben csökken a Nap (élõlényekre káros) ultraibolya sugarainak az energiája. Ezért Ózon Oszkár születése áldás a Föld minden lakójára! Kérjük meg a gyerekeket, hogy alkossanak egy nagy kört! Mindegyikük elevenítsen meg egy-egy oxigénatomot (O)! Egy gyerek pedig a Napot elevenítse meg! Kérjük meg az oxigénatomokat megelevenítõ gyerekeket, hogy kettesével alkossanak párokat és fogják meg egymás kezét! Ezek a párok lesznek az oxigénmolekulák (O2). Kérjük meg a Napot megelevenítõ gyereket, hogy érintsen meg egy oxigénmolekulát alkotó párt, és válassza szét õket! A szétváló oxigénatomokat pedig kérjük meg, hogy csatlakozzanak egy-egy oxigénmolekula pároshoz, és kézfogással alkossanak egy három atomos kört! A három fõs csoportok lesznek az ózonmolekulák (O3). Ekkor számoljuk meg a teremben található különbözõ csoportokat! Még mindig nagyobb számban vannak az oxigénmolekulák, mint az ózonmolekulák. Így van ez a felsõ légkörben is. 1 millió levegõmolekulából csak 10 darab az ózonmolekula. Ezért is kell vigyázni rájuk! Ez a néhány molekula életfontosságú szerepet tölt be az életünkben!

A feladat megvalósítása Ózon Oszkár születésének a megértésében segít. Az aktív szerepjáték segítségével a külsõ mozgásformák segítik az interiorizációt, az ismeretanyag elmélyítését.

Vissza
Vissza

1. Hol lakom és milyen különös dologgal foglalkozom?

Feladat neve:

A Nap hangulatai

Korosztály:

7 - 10 éves

Szükséges eszközök:

füzet/fõ, íróeszköz/fõ

Idõkeret:

6 perc

Leírás-megvalósítás:

Kérjük meg a gyerekeket, hogy önálló munkában (3 perc) írjanak mondatokat a Napról a következõképpen:
Ha a Nap egy érzés lenne, ............. lenne.
Ha a Nap egy állat lenne, ............. lenne.
Ha a Nap egy növény lenne, ............. lenne.
Ha a Nap egy szín lenne, ............. lenne.
Ha a Nap egy barátom lenne, ............. lenne.
Ha a Nap egy évszak lenne, ............. lenne.
Ha a Nap egy ének lenne, ............. lenne.
Ha a Nap egy játék lenne, ............. lenne.
Ha a Nap egy illat lenne, ............. lenne.
Ha a Nap egy használati tárgy lenne, ............. lenne.
Ha a Nap egy íz lenne, ............. lenne.
stb.
Kérjük meg a gyerekeket, hogy olvassák fel a mondatokat, majd közösen válasszuk ki a kedvenc mondatokat és a legtalálóbbakat!

A feladat megvalósítása a ráhangolódásban, a motivációban, a téma közelebb hozásában segít. A kreatív mondatok segítségével a gyerekek kifejezik a Napról alkotott nézeteiket.

Vissza
Vissza

1. Hol lakom és milyen különös dologgal foglalkozom?

Feladat neve:

A Nap melegítõ hatása

Korosztály:

7 - 10 éves

Szükséges eszközök:

tárgyak az iskolaudvaron napos idõben/fõ

Idõkeret:

8 perc

Leírás-megvalósítás:

Menjünk ki a gyerekekkel az iskolaudvarra, és osszuk õket csoportokra! Kérjük meg a gyerekeket, hogy keressenek tárgyakat vagy felületeket napos, illetve árnyékos helyeken! Ezután érintsék meg e tárgyakat és hasonlítsák össze a hõmérsékletüket! Kérdezzük meg a csoportokat, hogy milyen különbséget éreznek a napos és az árnyékos helyen található tárgyak között, s hogy ennek mi lehet az oka!
A feladat célja, hogy a gyerekek megfigyeljék a napsugárzás hatását a Föld felszínén, egyben megmutatva azt, hogy a sugárzás érzékelhetõ, sõt energiát is lehet fejleszteni belõle. A Napból érkezõ legfontosabb elektromágneses sugárzások között az egyik az IR, infrared, infravörös, azaz vörösön inneni hõsugárzás, amely meleget ad a Földnek. A napsugárzásnak kitett tárgyak felmelegszenek. Árnyékban a Nap sugarai akadályba ütköznek, nem érik közvetlenül az árnyékos helyen lévõ tárgyakat, így azok nem melegszenek fel. Mindennek a végsõ energiaforrása a Nap. Ez az energia teszi lehetõvé az életet a Földön. Ezt az energiát akár elektromos energiává is átalakíthatjuk. Ilyen elven mûködnek a napelemes számológépek is: a napsugárzást energiává alakítják.

A feladat megvalósítása a téma közelebb hozásában és a napsugárzás közvetlen hatásának az érzékelésében segít.

Vissza
Vissza

1. Hol lakom és milyen különös dologgal foglalkozom?

Feladat neve:

Az ózonréteg, mint szûrõ

Korosztály:

7 - 10 éves

Szükséges eszközök:

kinyomtatott feladatlap/fõ

Idõkeret:

5 perc

Leírás - megvalósítás:

A mellékelt feladatlapon a gyerekek önálló munkával válasszák ki és karikázzák be azokat a képeket, amelyek a funkciójukban hasonlítanak az ózonpajzs által betöltött szerephez. A megoldáshoz (esernyõ, szûrõ, napszemüveg, buborék) kapcsolódó elméleti ismereteket az elsõ fejezethez tartozó diaprezentáció tartalmazza. A feladatlap megoldásának megbeszélése és a diaprezentáció megtekintése után kérdezzük meg a gyerekektõl, hogy mi lenne, ha nem lenne ózonpajzs!

Feladatlap:

Karikázzátok be azokat a képeket, amelyek a funkciójukban hasonlítanak az ózonpajzs által betöltött szerephez!

A feladat megvalósítása a téma közelebb hozásában vagy elmélyítésében segít. A képek társításával a gyerekek megértik az ózonpajzs funkciójának a lényegét.

Vissza
Vissza

1. Hol lakom és milyen különös dologgal foglalkozom?

Feladat neve:

Bevezetõ kérdések

Korosztály:

9 - 14 éves

Szükséges eszközök:

feladatlap/fõ, íróeszköz/fõ

Idõkeret:

10 perc

Leírás - megvalósítás:

Az önálló munkában történõ kitöltés után röviden beszéljük meg a válaszokat! Rögtön az elsõ kérdésnél elõ lehet venni motiválóként a divatot, a topmodellek szerepét is. A barna bõr divatját egyre inkább a fehér bõr divatja veszi át, erre a kérdésre majd a prezentáció feldolgozása után a záró feladatban - összegzésben vissza lehet térni. Itt az elején ne erõltessük, ne magyarázzuk túl az elhangzottakat, egyszerûen halgassuk meg a gyerekek eddigi véleményét, tapasztalatait!

A feladatlap kitöltésének célja, hogy egyrészt ráhangolja a diákokat a témára, elõhívja az elõzetes ismereteket, másrészt feltárja a tanár számára a napozással kapcsolatos félreértések, szokások, tanulói beállítottságok, vélemények rendszerét. Ezek megismerése után könnyebb a tanóra pontos menetét meghatározni, lehetõségünk van a felmerülõ problémák közül bizonyosakat kiemelten kezelni, elmagyarázni, rávilágítani, megerõsíteni, bizonyosakat pedig szûkebb keretre szorítani, amennyiben kiderül, hogy a többség már a helyes úton gondolkodik és cselekszik.

Feladatlap:

1. Fontosnak tartod, hogy a bõröd barna legyen? Miért?
2. Milyen módszereket ismersz a bõr barnításával kapcsolatban? Mi ezekrõl a véleményed?
3. Mekkora kockázatot vagy hajlandó vállalni mindezért cserébe?

Vissza
Vissza

1. Hol lakom és milyen különös dologgal foglalkozom?

Feladat neve:

Elektromágneses spektrum

Korosztály:

9 - 14 éves

Szükséges eszközök:

prizma, (vetítõgép), hõmérõ, UV mérõ, napszemüvegek

Idõkeret:

15 - 20 perc

Leírás - megvalósítás:

A prizma segítségével mutassuk be, hogy a (fehér) látható napfény színeire bontható. Teremben (elsötétítés után) egy vetítõgép segítségével is mutassuk be a kísérletet! A magyarázatban kapcsolódjunk a prezentáció ide vonatkozó részeihez és az elõzõ két kísérlethez (fotokémia, szárítás). Ezeknél látni lehetett, hogy a Napból nem csak fénysugárzás, hanem hõsugárzás is érkezik, megfigyelhettük a fénysugárzás és a hõsugárzás hatásait. A kivetített spektrum (színkép) színein mindenki húzza végig az ujját. A gyerekeknek hagyjunk idõt, hogy megtapasztalják, a vörös szín környékén melegebb van. Egy hõmérõ segítségével, a vörös és a kék szín hõmérsékletének összehasonlításával, ha kis eltéréssel is, de megállapítható, hogy a hõsugarak inkább a vörös szín tartományára összpontosulnak (infravörös - hõsugárzás). A kék szín környékén az UV sugárzás mennyisége nagyobb, amit egy UV mérõ készülék segítségével szemléltethetünk. Figyeljünk a készülék UV érzékelõjének helyére! Az UV mérõ készülék adatainak leolvasását végezzük el a napfényen is, sõt próbáljunk méréseket végezni tûzõ napon, árnyékban, felhõsödés esetén is! Ugyanide kapcsolódva végezzünk méréseket különbözõ (akár a diákoknál található) napszemüvegeken áthaladó napfény UV tartamára! Az adatokat gyûjtsük össze, és konkrét számításokkal igazoljuk, hogy mekkora különbség van a tûzõ nap UV tartama és az árnyékon mért, ill. a napszemüvegeken áthaladó napfény UV értékei között.


  ibolya indigó kék  zöld    sárga    narancs    vörös

A kísérlet kapcsolódik a napsugárzás - napenergia hatásait bemutató elõzõ kísérletekhez, a fotokémiai (látható fény) és a szárításos (hõ) kísérletekhez. Míg ezek a nagy természeti körforgásokhoz kapcsolódtak, a jelenlegi a színképhez, a három alapvetõ sugárzás (UV - látható fény - IR) bemutatásához kapcsolódik.

Vissza
Vissza

1. Hol lakom és milyen különös dologgal foglalkozom?

Feladat neve:

Fotokémia fényképezés

Korosztály:

9 - 14 éves

Szükséges eszközök:

 • gumikesztyû
 • csipesz
 • vegyszeres tálca
 • ezüst-nitrát oldat
 • szûrõpapír darabkák
 • falevelek
 • árnyéklenyomat készítésére alkalmas tárgyak
 • kvarclámpa / lámpa
 • fixirsó (nátrium-tioszulfát)

Idõkeret:

20 perc

Leírás - megvalósítás:

Elõkészítésként ezüst-nitrát oldatba átáztassunk be kisebb négyzetekre felvágott szûrõpapír darabokat (pl. 10 x 10 cm). Figyelem! Az ezüst-nitrát veszélyes méreg! A beáztatott szûrõpapírok száradás elõtt nem kerülhetnek a gyerekhez, használatakor fokozott figyelemre van szükség. Az áztatáshoz védõkesztyûre vagy csipeszre, a szárításhoz vegyszeres tálcára lesz szükségünk, mert a bõrre vagy bútorfelületre kerülõ vegyszer maradandó feketedést okoz! Ügyeljünk arra, hogy az elõkészített - beáztatott szûrõpapír darabkákat erõs fény vagy huzamosabb ideig fényhatás ne érje. Elõkészítés után helyezzünk rá jellegzetes alakú tárgyakat, pl. növények leveleit, majd tegyük ki napfényre, vagy kvarclámpával, esetleg hosszabb ideig normál lámpával világítsuk meg. Késõbb, kb. 15 - 30 perc után a lenyomatok alatt (sötétben) változatlan marad a papír, míg a napfényt ért részek megszürkülnek az ezüst nitrátból történõ ezüstkiválás (kémiai átalakulás) miatt. Fixirsó oldattal fixálva (oldatban áztatás néhány percig és újabb szárítás) vagy sötétben tartva akár otthoni emlékek is készülhetnek, egyben a fényképezés alapjai is bemutatásra kerülnek. A cél egy olyan kémiai kísérlet bemutatása, ahol a napfény kémiai reakciót indít el, és az elsötétedéssel jár.

A kísérlet bemutatásával a napfénynek (látható fény), mint elektromágneses sugárzásnak kémiai hatásait szemléltetjük és párhuzam vonható a fényenergia hatására bekövetkezõ átalakulásokkal. A napfény hatására történõ biokémiai elváltozások éppúgy behozhatóak a magyarázatnál, mint a fény hatására történõ bomlás, egyes gyógyszerek hatóanyagainak viselkedése, vagy a bõr lebarnulásának folyamata (2. és 7. fejezet).

Vissza
Vissza

1. Hol lakom és milyen különös dologgal foglalkozom?

Feladat neve:

Ózon elõállítása - jellegzetes szaga

Korosztály:

6 - 14 éves

Szükséges eszközök:

 • kvarclámpa
 • esetleg fénymásológép
 • tv készülék – monitor
 • lehetõség szerint: UV lámpa, bankjegyvizsgáló, használt neoncsõ

Idõkeret:

5 perc

Leírás - megvalósítás:

A készülék/ek rövid mûködtetése során kis mennyiségû légköri ózongáz keletkezik. Kis mennyiségben színtelen (nagy mennyiségben halványkék színû), jellegzetes szagú, mérgezõ, a levegõnél nagyobb sûrûségû gáz. Leginkább jellegzetesen egyedi szagáról ismerhetõ fel, amelyet gyakran érezhetünk fénymásoló-szalonok, számítógéptermek levegõjében is. A kvarclámpa a neoncsövekhez hasonlóan mûködik. Az elektromos gerjesztés hatására a gerjesztett állapotú töltõgáz elektromágneses sugárzást, fõként fénysugárzást bocsát ki, de a tiszta kvarcüveg, szûrés nélkül átereszti az UV sugarakat is. Egy speciális, csak az UV sugarakat áteresztõ fólia alkalmazásával készülnek a discokban használatos UV fénycsövek. Ezek csak az ibolya és az UV tartományban eresztenek át, így kiválóan megfigyelhetõ segítségükkel az UV sugárzás okozta fluoreszkálás jelensége. Gyakorlatilag az ásványgyûjtõknél pl. gipszkristályok megfigyelése esetében vagy a discokban fehér póló viselete esetén, ill. bankjegyek - bankjegyvizsgálók, autók - autóbuszok éjszakai belsõ világításaként találkozhatunk gyakorlati alkalmazásukkal. A világításra használt neoncsöveket ellenben belülrõl egy fluoreszkáló réteggel (fehér por) vonják be, így innen csak fénysugárzás léphet ki, hiszen ebben az esetben az egyenletes, látható fénysugárzással történõ megvilágítás megteremtése a cél. A tv, monitor, fénymásoló esetében az ózonképzõdés nem közvetlenül az UV sugárzás hatására, hanem a készülékeket mûködtetõ magasfeszültségnek (10 - 80000 V) köszönhetõen képzõdik. A magasfeszültség energiájának hatására a levegõben található oxigénmolekulák elbomlanak, instabil, atomos oxigén képzõdik belõlük, majd újabb oxigénmolekulával reagálva ózonná alakulnak.

Kapcsolódás: a földfelszín közeli ózon káros hatásainak hangsúlyozásához, közvetetten figyelemfelhívás a szoláriumok veszélyeire. A jellegzetes szag felismerése után szellõztetés, ennek szükségességére ráerõsíteni az otthoni televíziózás, vagy a fenti készülékek mûködtetésére használt helyiségek esetében is, hiszen ellenkezõ esetben fejfájás, hányinger, rossz közérzet, rosszullét jelentkezhet.

Felsõsöknél kapcsolódás: a következõ fejezet kémiai kísérleteihez, ahol a kémiai bomlást és annak energetikai hátterét érthetjük jobban meg. Itt is hasonló folyamat játszódik le, ill. ennek elsõ részlépése, a kétatomos oxigénmolekula bomlása oxigénatomokra hasonló.

Vissza
A Magyar Vöröskereszt és az MTA Szociológia Kutatóintézetének közös egészségvédő programja iskolák számára
Beharangozó Napsugárzás Tesztkérdések Kisérletek Iskolaudvar Irodalom Letöltések 1. fejezet 2. fejezet 3. fejezet 4. fejezet 5. fejezet 6. fejezet 7. fejezet Tesztkérdések 1 Tesztkérdések 2 Tesztkérdések 3 Tesztkérdések 4 Tesztkérdések 5 Tesztkérdések 6 Kisérletek 1 Kisérletek 2 Kisérletek 3 Kisérletek 4 Kisérletek 5 Kisérletek 6 Kisérletek 7